Izbornik

Rijeka: Pravobraniteljski uredi obilježili Dan ljudskih prava

Rijeka: Pravobraniteljski uredi obilježili Dan ljudskih prava

Dana 10. prosinca 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda  je usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima te se tog datuma svake godine obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, četiri  pravobraniteljska ureda u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci taj su dan zajednički obilježili panel raspravom “Ljudska prava u Republici Hrvatskoj – pogled kroz perspektivu pravobraniteljskih ureda”. Zajedničko obilježavanje, organizirano na riječkom Pravnom fakultetu, pozdravnim govorom je otvorila dekanica prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, nakon čega su o ljudskim pravima ranjivih skupina i ovlastima pravobraniteljskih institucija izlagale Tea Rubeša, savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ana Albrecht Čekada, savjetnica pravobraniteljice za djecu, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te Dijana Kesonja, zamjenica pučke pravobraniteljice.

Na dan kada se razmatraju postignuća u području ljudskih prava pozvale su na njihovu zaštitu i izgradnju društva jednakosti i pravde. Studenti su ova izlaganja mogli pratiti i u predavaonici i online.

Zajedničko obilježavanje Dana ljudskih prava održano je istoga dana i na Pravnom fakultetu u Osijeku, a 15. prosinca bit će održano na Pravnom fakultetu u Splitu.

Svaki, a posebno ovaj dan prilika je za podsjećanje na važnost zaštite ljudskih prava, a među njima posebno na zaštitu prava djece. Edukacije o dječjim pravima potrebne su i djeci i odraslima, a pritom je važno imati na umu da, učeći o svojim pravima, djeca uče o zaštiti i odgovornosti prema sebi, ali i o odgovornosti i potrebi zaštite tuđih ljudskih prava.