Izbornik

Sastanak Koordinacije udruga za djecu

Sastanak Koordinacije udruga za djecu
4handsPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić organizirala je 15. lipnja 2009. treći godišnji sastanak Koordinacije udruga za djecu i predstavnika ministarstava koji u svom djelokrugu imaju poslove vezane uz prava i dobrobit djece. Sastanak je i ove godine organiziran na poticaj Koordinacije, a sudjelovali su, iz Koordinacije udruga za djecu: predsjednica  Vlasta Zmazek i koordinatorica Tina Debeljak te Ana Habdija Šorša, Tomislav Goll, Aleksandra Selak Živković, Sanja Orešković i Dragan Jusupović; iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: državni tajnik Želimir Janjić i ravnateljica Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Jasenka Đenović; a iz Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Maja Grozdanić. Sastanku je nazočila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Lora Vidović.
Predstavnici Koordinacije udruga za djecu istaknuli su veliki napredak koji je postignut u načinu raspisivanja i provođenja natječaja za projekte i programe koje raspisuju ministarstva. Pri tome, najveći napredak u transparentnosti i kvaliteti raspisivanja natječaja postiglo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Informacije vezane uz natječaje su jasne, lako dostupne i provjerljive te se redovito navodi i telefonski kontakt zaduženog djelatnika u ministarstvu. Web stranica je pregledna, obiluje korisnim prilozima i dokumentima, a dodijeljene potpore kao i njihovi iznosi su javni. Natječaji su orijentirani ka Nacionalnim strategijama, planovima i programima, u priopćenjima se navodi ukupan iznos raspoloživih sredstva po pojedinom pozivu ili programskom području te se također definira je li riječ o raspoloživim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću ili sredstvima Državnog proračuna. Također, u raspisivanju natječaja vidljivo je da se promišlja o koncepciji projekta i programa, no nisu uvedene kategorije za financijsku vrijednost projekta (npr. projekti do 30.000, 50.000, 100.000 i više kuna), već se definira maksimalni iznos koji može biti odobren.

Vezano uz natječaje koje raspisuje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, također je vidljiv napredak, ali i dalje su prisutne određene poteškoće. Primjerice, rok za donošenje Odluke o odobravanju financijske potpore projektima udruga se često prekorači, a nije moguće retrogradno opravdati troškove pripremnih aktivnosti za provođenje projekta. Također, rok za provedbu projekta je često manji od 12 mjeseci i zna se zahtijevati završetak projekta do zadnjeg dana kalendarske godine u kojoj je natječaj raspisan. U priopćenjima se ne navodi uvijek ukupan iznos raspoloživih sredstva iako se navodi je li riječ o raspoloživim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću ili sredstvima Državnog proračuna, a ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja, vezano uz prijavu projekta, teško je pronaći kontakt osobu u ministarstvu kojoj se u tom slučaju može obratiti s upitom.

U okviru natječaja koje raspisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, udruge su se posebno osvrnule na natječaj ministarstva u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2009./2010., pohvalivši činjenicu da je rok za provedbu projekta korektan i odnosi se na školsku godinu. Udruge su imale mogućnost kontaktirati Ministarstvo telefonski i elektroničkim putem radi dodatnih informacija, a Ministarstvo je uvelo elektronički obrazac za prijavu projekta, iako su istaknuli da je informatizacija dodatno zakomplicirala prijavljivanje. Naime, za svaku stavku unutar projektnog prijedloga bio je određen broj znakova koji se smio upisati, no taj broj nije bio adekvatno i logički raspoređen unutar stavki; uvođenje elektroničkih obrazaca za prijavu projekata nije bilo popraćeno adekvatnom tehničkom podrškom. Posebno nezadovoljstvo je izazvao obrazac “životopis voditelja/ice projekta” u kojem su se tražili podaci poput nacionalnosti i JMBG-a.

Državni tajnik Želimir Janjić istaknuo je veliki napredak u načinu raspisivanja natječaja koji je postignut elektronizacijom, te spremno prihvatio sugestiju za izmjenom upitnika kojim se traže osobni podaci poput JMBG-a i nacionalnosti. Također, istaknuo je i napredak u komunikaciji s udrugama koje realno traže sredstva, iako se događalo da je radi kršenja ugovora Ministarstvo tražilo povrat sredstava od nekih udruga. No, velik dio programa u školama ne bi se mogao provesti bez suradnje s nevladinim sektorom zbog čega je njihova uloga nezamjenjiva.

U raspravi je i istaknut problem velikog broja udruga, kojih u Registru udruga trenutno ima 37976. No, važni su kriteriji po kojima se procjenjuje koje su udruge od općeg interesa, a premda tih kriterija zasad još nema, udruge procjenjuju da je takvih udruga oko 300 do 500. Također, istaknuta je i važnost evaluacije projekata i programa, odnosno procjene njihove kvalitete, kako bi samo uistinu kvalitetni projekti i oni koji daju rezultate, imali dobru priliku i za buduće financiranje. Također, problematizirana je činjenica da unatoč tome što je rok za podnošenje Izvješća Vlade RH prema Konvenciji o pravima djeteta Odboru za prava djeteta UN protekao u listopadu 2008. godine, nema dostupnih informacija o tome kada će Izvješće biti podneseno. Vezano uz Zakladu za djecu, budući da udruge bilježe značajan porast zahtjeva za humanitarnom pomoći, postavljeno je pitanje mogu li se podnositelji tih zahtjeva upućivati na Zakladu, ukoliko je ona počela djelovati.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je svoje zadovoljstvo pozitivnim pomacima u suradnji i komunikaciji udruga i Ministarstava, te izrazila nadu da će se taj trend nastaviti i u budućnosti. Ured pravobraniteljice za djecu pružat će toj suradnji i dalje podršku, a redoviti sastanci svake godine svakako će se nastaviti i u budućnosti.