Izbornik

Sastanak Pravobraniteljice za djecu s predstavnicima Svjetske banke

Sastanak Pravobraniteljice za djecu s predstavnicima Svjetske banke

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se s predstavnicima Svjetske banke 13. prosinca 2023. godine u Zagrebu kako bi se informirala o provedbi projekta „Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb i podršku u zajednici za djecu, mlade i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj“. Projekt provode Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) i Svjetska banka, a financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda +.

Cilj projekta je pružiti potporu domovima u deinstitucionalizaciji osoba s invaliditetom, djece i mladih, odnosno izrada individualnih planova transformacije 38 domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska. Također je planirana uspostava informatičkog sustava praćenja procesa deinstitucionalizacije.

Predstavnici Svjetske banke informirali su pravobraniteljicu za djecu o trenutnoj fazi projekta te su dali svoj osvrt na nedavno održanu tematsku sjednicu u Saboru o problemu nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu u alternativnoj skrbi. Također su pitali pravobraniteljicu za djecu i njezinu savjetnicu Lidiju Petrović o mogućnostima smanjenja potrebe za smještajem djece u institucijama u narednom petogodišnjem razdoblju tijekom kojeg su dostupna projektna sredstva, a koja bi se trebala iskoristiti u svrhu smanjenja broja djece u ustanovama alternativne skrbi.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je kako podržava proces deinstitucionalizacije i transformacije od samih početaka, no problem vidi u nedostatku stručnih djelatnika u sustavu, nedostatku pratećih mjera, poput razvoja udomiteljstva, kontinuirane podrške stručnjacima u sustavu, kao i pružanja podrške obiteljima (biološkim i udomiteljskim) kako bi se ne samo smanjio broj djece smještene u ustanovama alternativne skrbi, već i da se dugoročno taj broj dodatno ne povećava.

Na sastanku je spomenut primjer Rumunjske koja se prije deset godina nalazila u sličnoj situaciji, no kroz projekt je uspjela postići smanjenje broja djece u ustanovama izgradnjom kuća (domova) u kojima su djeca smještena u manjim skupinama i u obiteljskom okruženju. Također, u Uzbekistanu je uspješno riješen problem neprimjerenog smještaja 160 djevojaka u dobi od 15 do 18 godina, gdje je zatvorena institucija u kojoj su bile smještene u neodgovarajućim uvjetima i pronađena su druga, prikladnija rješenja.

Savjetnica Lidija Petrović naglasila je kako se Ured pravobraniteljice za djecu zalaže za osiguranje primjerene skrbi svakom djetetu, kao i za stvaranje uvjeta da se djeca vrate u svoju biološku obitelj kad god za to postoji mogućnost, odnosno da što manje vremena djeca provedu u ustanovama čekajući da se riješi pitanje njihova trajnog smještaja. Osvrnula se i na neusklađenost podataka kojima raspolaže Ured pravobraniteljice za djecu s podacima MROSP-a te na činjenicu da se, zbog sveopće prekapacitiranosti ustanova, za djecu s teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju traži smještaj u ustanovama koje nemaju osigurane odgovarajuće uvjete za pružanje stručne podrške i potpore djeci s različitim teškoćama.

Pravobraniteljica za djecu također je skrenula pozornost i na djecu s problemima u ponašanju kojima je također potrebno osigurati odgovarajući smještaj te na analizu situacije u ovim ustanovama koja je provedena i u čijoj je izradi sudjelovao Ured pravobraniteljice za djecu, no još uvijek nisu poznati njezini rezultati. Na kraju sastanka zaključeno je kako su jasna vizija i razvoj usluga potrebne za postizanje smanjenja broja djece smještene u ustanovama alternativne skrbi.

Na sastanku je prisustvovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ljiljana Breulj Štimac.