Izbornik

Sastanak s predstavnicima Istarske županije i gradova u Istri

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu, u Pazinu je 24. studenog 2021. održan radni sastanak s predstavnicima Istarske županije, gradova Pazina, Pule, Labina, Poreča te centara za socijalnu skrb Pazin i Pula. Sastanak je održan s ciljem razmjene informacija i jačanja međusobne suradnje radi zaštite prava djece u Istarskoj županiji. Na sastanku su predstavnici navedenih istarskih gradova i županije informirali savjetnicu pravobraniteljice za djecu Anu Albrecht Čekadu o aktualnim pitanjima zaštite dječjih prava.

Razgovaralo se o različitim financijskim mogućnostima istarskih gradova i općina, što predstavlja problem u financiranju usluga i djelatnosti namijenjenih djeci. Istaknuta  je potreba ostvarenja bolje povezanosti i suradnje između subjekata u Istarskoj županiji koje rade s djecom, kao i zabrinjavajući porast problema mentalnog zdravlja djece. Uočeno je da ne postoji ujednačeno postupanje ni socijalne usluge namijenjene uklanjanju rizika ili posljedica siromaštva kod djece.

O zaštiti dječjih prava na tom području savjetnica Ana Albrecht Čekada prikupila je podatke i tijekom obilaska nužnog smještaja u Labinu, namijenjenog stanovanju socijalno ugroženih građana, te Dječjeg vrtića Olga Ban i Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu.