Izbornik

Sastanak s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje

Sastanak s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se 3. prosinca 2019. s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravkom Brezak Stamać u prostorijama Agencije (AZOO). Budući da AZOO i Ured pravobranitelja za djecu već dugi niz godina surađuju u području zaštite i promicanja prava i interesa djece u odgojno-obrazovnom sustavu, tema razgovora odnosila se na razmatranje mogućnosti unapređivanja suradnje ovih dviju institucija, kako u području praćenja i rješavanja pojedinačnih povreda prava djece, tako i u proučavanju općih pojava i načina povreda prava i interesa djece u sustavu obrazovanja. Na sastanku je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Dubravka Težulat.

Na sastanku je bilo riječi i o suradnji u prikupljanju podataka potrebnih za praćenje stanja u odgojno-obrazovnom sustavu, edukaciji odgojno-obrazovnih radnika o temama vezanim uz zaštitu prava i interesa djece te održavanju periodičnih sastanaka Agencije (AZOO) i Ureda pravobranitelja za djecu na kojima bi se razmatrala pitanja važna za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju dječja prava i interese.

Jedna od tema bio je i završetak štrajka zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja, čime je okončana dugotrajna neugodna situacija za sve uključene u odgojno-obrazovni sustav, u kojoj je nesporno bilo ugroženo pravo djece na obrazovanje. Pravobraniteljica je istaknula kako od AZOO-a, kao tijela koje obavlja stručne i savjetodavne poslove u odgoju i obrazovanju, pruža stručnu podršku te daje upute odgojno-obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim radnicima u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja te provodi stručno-pedagoški nadzor nad njihovim radom, očekuje da bude podrška i odgojno-obrazovnim radnicima, i roditeljima, i djeci. Navela je kako očekuje da se AZOO uključi u praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa, odnosno kurikuluma, kako bi se nadoknada odvijala prema pravilima pedagoške struke, a nastavna godina uspješno realizirala te učenici postigli očekivane ishode učenja.