Izbornik

Sastanak u Uredu pravobraniteljice o zaštiti prava “djece bez pratnje”

Sastanak u Uredu pravobraniteljice o zaštiti prava “djece bez pratnje”

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu, 9. studenoga 2018. održan je sastanak s predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova UNHCR-a i Koordinacije za djecu bez pratnje, a glavna tema sastanka bilo je ostvarivanje prava djece stranih državljana koji se bez pratnje roditelja zateknu na teritoriju Republike Hrvatske (tzv. djeca bez pratnje). Na sastanku se razgovaralo o problemima koje je Ured pravobranitelja za djecu uočio u ostvarivanju prava djece bez pratnje, u vezi s njihovim prihvatom i zbrinjavanjem te ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

Naglašena je potreba uspostave baze podataka, kao i međuresorne suradnje koja bi trebala biti uspostavljena osnivanjem međuresornog povjerenstva, predviđenog nedavno usvojenim Protokolom o postupanju prema djeci bez pratnje. Sudionici sastanka istaknuli su važnost informiranja stručnjaka koji izravno rade s djecom bez pratnje o donošenju Protokola, potrebu ujednačavanja postupanja te uklanjanja administrativnih prepreka kako bi se djeci osiguralo ostvarivanje njihovih prava, osobito prava na obrazovanje.

Također je bilo riječi o potrebi osiguranja odgovarajućih smještajnih kapaciteta kojima bi se zadovoljile specifične potrebe ove skupine djece. Preporučeno je osnivanje specijalizirane ustanove za prihvat djece bez pratnje i njihov dijagnostički tretman, u kojoj bi na jednom mjestu bili osigurani svi resursi potrebni za rad s njima.

Još jedna tema razgovora na sastanku bili su i problemi u sustavu skrbništva za djecu bez pratnje na koje Ured pravobraniteljice za djecu ukazuje već dugi niz godina. Istaknuto je kako je najavljeno donošenje novog Obiteljskog zakona još jedna prilika za unapređivanje sustava skrbništva za djecu bez pratnje te prilika da se prepoznaju potrebe ove skupine djece koja zahtijevaju potpunu skrbničku zaštitu kao djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu ponovno je upozoreno da se u praksi događa da se djeci bez pratnje za skrbnika imenuju osobe iz kruga stranih državljana s kojima je dijete zatečeno, iako pravobraniteljica za djecu i stručnjaci  upozoravaju kako je ta praksa štetna i opasna za dijete. Također je predloženo da Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ponovno naputkom upozori djelatnike centara za socijalnu skrb da takva praksa nije u interesu djeteta.

Istaknut je i problem identifikacije djeteta bez pratnje kad ono putuje u skupini migranata, za koje se pretpostavlja da su njegovi roditelji ili srodnici, te zbog toga izostaje odgovarajući pristup i poduzimanje mjera zaštite. U cilju razvijanja mreže podrške stručnjacima koji se svakodnevno skrbe o djeci bez pratnje, pravobraniteljica za djecu predložila je imenovanje kontakt-osoba u nadležnim tijelima koje bi se bavile ovom problematikom te svojim stručnim znanjem pomagali u prevladavanju teškoća s kojima se stručnjaci suočavaju u radu s djecom.