Izbornik

Stajalište pravobraniteljice o fotografiranju djece u vrtiću

U povodu upita pojedinih roditelja i medija te obavijesti kako ravnatelji i odgojitelji pojedinih dječjih vrtića tvrde da je prema “naputku” pravobraniteljice za djecu zabranjeno fotografiranje djece u vrtiću i na  javnim manifestacijama na kojima nastupaju djeca, Ured pravobraniteljice za djecu ponukan je reagirati i naglasiti kako je riječ o dezinformaciji.

 

Ured pravobraniteljice za djecu nije dao ni pisani ni usmeni naputak o zabrani “foto ili video-dokumentiranja priredbi” niti o zabrani izlaganja fotografija koje bilježe trenutak djetetova života u vrtiću. Na upite o izlaganju takvih fotografija u “kutićima za roditelje” u vrtiću ili stvaranja vrtićkih foto-albuma, iz Ureda je jasno i decidirano odgovarano da to jest u interesu djece i u interesu informiranosti roditelja.

Također je važno istaknuti da pravobraniteljica za djecu nije uputilaMinistarstvu znanosti, obrazovanja i športa preporuku o zabrani fotografiranja djece u vrtiću. Aktivnosti pravobraniteljice za djecu, usmjerene na zaštitu privatnosti djece u medijima, odnose se prvenstveno na zaštitu identiteta djece prilikom izvještavanja u medijima o događajima u koje su uključena djeca, na primjer, kao žrtve ili počinitelji nasilja, ili kao članovi obitelji ili prijatelji žrtve ili počinitelja i slično. Stoga pravobraniteljica u svakoj prilici poziva medije na odgovoran i profesionalan odnos prema objavljivanju fotografija djece, apelirajući da se one ne objavljuju u negativnom kontekstu koji bi im mogao naštetiti.

Pritom ističemo kako neće svako izlaganje u medijima štetiti djeci, a pogotovo nema opasnosti od objavljivanja snimki sa završne svečanosti ili priredbe u vrtiću, koje i inače služe promociji ustanove i promociji raznolikih sposobnosti i kreativnosti djece. Želimo da djeca budu vidljiva u društvu, jer se i na taj način promiču njihovi interesi, a ona se afirmiraju kao aktivni i važni članovi zajednice i nositelji prava. Radi zaštite privatnosti djece i ostvarivanja partnerstva s  obiteljima u odgoju djece, vrtić se treba pobrinuti da roditelji budu obaviješteni da će se djecu povremeno fotografirati u svrhu promicanja rada vrtića i treba im pružiti priliku da se izjasne jesu li s time suglasni. Pojedini roditelji ne žele da se njihovu djecu fotografira i njihovu volju treba poštovati. 

Također smatramo važnim da osoblje vrtića upozori novinare i fotoreportere da fotografije djece u vrtiću ne koriste izvan konteksta u kojem su nastale, a pogotovo ne u negativnom kontekstu. Naime, Ured pravobraniteljice za djecu u nekoliko je navrata primio pritužbe roditelja zbog toga što su prepoznatljive fotografije njihove djece, koje su prethodno snimljene u dječjoj likovnoj igraonici ili vrtiću, kasnije u istim novinama poslužile kao ilustracija teksta o razvedenim roditeljima, pretilosti djece ili o sumnji na malverzacije u vrtiću.  

Pravobraniteljica je pogotovo neugodno iznenađena dezinformacijama o tome kako je njezin navodni “naputak” spriječio i fotografiranje djetetu važnih trenutaka kao što su proslave rođendana u vrtiću i zajednička igra s prijateljima. Trenutak djetetova života u vrtiću zapamćen na fotografiji, dragocjen je i za dijete i za obitelj, a posebno za budućnost i sjećanja. Fotografije namijenjene obiteljskom ili vrtićkom albumu, fotografije na panou vrtića, na oglasnoj ploči u kutiću za roditelje ili u odgojnoj skupini, također su važni doprinos stvaranju djetetova identiteta i osjećaja povezanosti s vršnjacima i osobljem vrtića.

Stoga ne razumijemo tko je i zašto u vrtićima zabranio svako fotografiranje djece i kako je ta “zabrana” povezana s Uredom pravobraniteljice za djecu. Napominjemo da fotografiranje i izlaganje fotografija u prostoru vrtića ili u vrtićkim albumima treba razlikovati od izlaganja dječjih fotografija na internetskim stranicama vrtića. O svom stavu i preporukama vezanima za taj aspekt zaštite djece izvijestili smo Hrvatski sabor u Izvješću pravobranitelja za djecu za 2007. godinu u poglavlju Pravo na privatnost te smo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa krajem 2007. poslali preporuku vezanu uz objavu osobnih podataka i fotografija djece na web stranicama dječjeg vrtića ili škole.