Izbornik

Stručni skup “Jednake mogućnosti za djecu na otocima”

Stručni skup “Jednake mogućnosti za djecu na otocima”

otoci grupaPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić 6. i 7. studenoga 2012. na Rabu organizira stručni skup “Jednake mogućnosti za djecu na otocima”. Skup će se održati u hotelu Padova u Rabu, s početkom 6. studenoga u 15.30 sati, a predviđeni završetak je drugog dana u 12.30 sati. Djeca koja žive na otocima svakodnevno se suočavaju sa specifičnim poteškoćama i brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava u različitim područjima života. Prepoznati njihove potrebe, uočiti teškoće, ponuditi rješenja i osigurati resurse kojima će se ovoj djeci pružiti jednake mogućnosti za razvoj njihovih potencijala – svrha je ovoga skupa na kojem će sudjelovati predstavnici državnih i lokalnih vlasti, stručnjaci koji rade s djecom i djeca koja žive na otocima.

Želeći se upoznati s uvjetima života djece na otocima, pravobraniteljica i njezin tim u protekle su četiri godine posjetili dječje vrtiće, škole i druge ustanove koje rade s djecom na 21 otoku. U razgovoru s djecom, zaposlenicima ustanova i predstavnicima lokalnih vlasti uočili su brojne poteškoće u ostvarivanju dječjih prava u obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kulturi, slobodnom vremenu. Prometna izoliranost pogađa sve stanovnike otoka, no važno je prepoznati i kako se ona odražava na dječju svakodnevicu. Na primjer, ako trebaju pregled liječnika-specijalista kojeg na otoku nema, ako trebaju stručni tretman logopeda ili psihologa, ako moraju u nabavku udžbenika, školskog pribora, odjeće i obuće ili žele poći na izlet ili natjecanja iz slobodnih aktivnosti. O svemu tome na skupu u Rabu govorit će i djeca i odrasli.

Teme o kojima će biti riječi su: Obitelj i socijalna skrb o djeci na otocima; Zdravstvena zaštita; Pravo na kvalitetno obrazovanje; Uloga lokalne zajednice u zaštiti prava djece i poboljšanju kvalitete njihova života; Sigurnost djece, prijevoz i infrastruktura otoka; Kulturni sadržaji, slobodno vrijeme i participacija djece.

U radu skupa sudjelovat će predstavnici ministarstava socijalne politike, zdravlja, obrazovanja, kulture, regionalnog razvoja te unutarnjih poslova, predstavnici lokalnih vlasti i gradonačelnica Raba, zastupnici Hrvatskog sabora, predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje, obiteljskih centara i centara za socijalnu skrb, zatim predstavnici dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola s Raba, Cresa, Malog Lošinja, Šolte i Visa. Među sudionicima će biti i djeca, članovi Vijeća učenika Osnovne škole Ivana Rabljanina i Srednje škole Markantuna De Dominisa u Rabu.

Ovom raspravom pravobraniteljica za djecu pridružuje se međunarodnoj akciji “19 dana aktivizma za prevenciju nasilja nad djecom i mladima”, koja traje od 1. do 19. studenoga 2012., ususret Svjetskom danu prevencije zlostavljanja djece 19. studenoga. Obilježavanje tog dana pokrenula je UN-ova partnerska organizacija Women’s World Summit Foundation – WWSF, kako bi pridonijela jačanju svijesti o štetnosti svakog nasilja nad djecom i potrebi njegova sprečavanja. Kao podlogu za aktivnosti prevencije nasilja izradili su sveobuhvatni priručnik čije je važno polazište UN-ova studija o nasilju nad djecom u svijetu. Ured pravobraniteljice za djecu surađuje s WWSF-om od 2007., od kada sudjeluje u obilježavanju Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece, a za svoje aktivnosti u 2008. godini osvojio je prvu nagradu WWSF-a.