Izbornik

Uz Dječji tjedan: Djeca su važni članovi društva

Uz Dječji tjedan: Djeca su važni članovi društva

Ususret Dječjem tjednu pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezini suradnici posjetili su ustanove za djecu, domove, vrtiće i škole u raznim krajevima Hrvatske. Tako su se susretali s djecom na otocima Cresu, Lošinju i Korčuli, obišli niz ustanova na Pelješcu, družili se s djecom u Senju, Lovranu, Sisku, ugostili djecu iz Broda na Kupi u riječkom uredu pravobraniteljice.

Pravobraniteljica je posjetila Odgojni dom Mali Lošinj i njegovu podružnicu na Cresu kako bi se upoznala s uvjetima u kojima borave djeca s poremećajima u ponašanju. Budući da je proteklih godina uočeno niz slabosti u ustanovama za djecu sa složenim problemima u ponašanju, pravobraniteljica je nedavno uputila upozorenje i preporuku Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da se što prije donese akcijski plan za unapređivanje zaštite prava djece u odgojnim domovima.

Djelatnici Ureda pravobraniteljice također su sudjelovali s izlaganjima na stručnim skupovima, poput tematske sjednice o zaštiti prava djece u prometu, održane nedavno u Hrvatskome saboru, stručnog skupa u Centru Luka Ritz o agresivnom ponašanju djece predškolske dobi, rasprave u Velikoj Gorici o pravu djece na medijsku pismenost. A svoj su doprinos dali i članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice koji su sudjelovali na konferenciji o zaštiti prava djece u poslovnom sektoru.

Dječji tjedan ove godine službeno traje od 7. do 13. listopada te će se tim povodom i sljedećih dana diljem Hrvatske održavati brojni skupovi i manifestacije posvećene djeci i aktivnosti za djecu, u koje će se uključiti i pravobraniteljica za djecu. Susreti s djecom organizirat će se i u regionalnim uredima pravobraniteljice i u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu, gdje će svoj prigodni program održati i Savez društava “Naša djeca” Hrvatske. Sve ovogodišnje aktivnosti povezane s pravima djeteta odvijaju se u svjetlu velike i važne obljetnice – 30 godina od donošenja UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Tako će i Dječji tjedan biti prigoda da se i djeca i odrasli, a naročito donositelji odluka i predstavnici izvršne vlasti, ali i najšira javnost, podsjete na to.

Kao i uvijek, cilj aktivnosti u Dječjem tjednu je usmjeriti pozornost društva na potrebe djece i njihov položaj u društvu, ali i omogućiti da djeca dobiju više prilika govoriti odraslima o svome životu, očekivanjima i željama. Da mogu slobodno postavljati pitanja i dobiti jasne odgovore i razumljive informacije o svemu što ih zanima te sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima koja se odnose na njih.
To je ujedno i prilika da sve nositelje vlasti i donositelje odluka podsjetimo da nam djeca i njihovi interesi uvijek moraju biti od prioritetne važnosti. Također, da u donošenju odluka koje se tiču djece uvijek moramo pažljivo promišljati o tome kako će se one odraziti na život djece.
Ne zaboravimo da je odgovornost za to koliko se dječja prava doista ostvaruju i štite u svakodnevnom životu uvijek na nama odraslima – ponajprije na onima koji donose oluke i primjenjuju propise i na onima koji se skrbe o djeci. Ne zaboravimo da djeca trebaju zaštitu i poticaje odraslih da bi zdravo odrastala, ali i da bi razvila odgovornost prema sebi i drugima.

Ne zaboravimo uzeti u obzir dječju perspektivu svaki put kad se bavimo djecom. Slušajmo što nam djeca imaju reći! Izborimo se za to da se njihova mišljenja slušaju redovito, a ne samo prigodno.

Djeca su budući građani, ali ona su već danas važni članovi društva. Pokažimo im to u svakoj prilici kada donosimo odluke koje će utjecati na njihov život!