Izbornik

Za bolju zaštitu djece u alternativnoj skrbi

Za bolju zaštitu djece u alternativnoj skrbi

SOS djecje seloProjektSOS Dječje selo Hrvatska organizator je javnog  predstavljanje projekta “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi”, održanog u Zagrebu 23. travnja 2015. Projekt u koji je uključeno osam europskih zemalja predstavio je njegov nacionalni kordinator Krešimir Makvić. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić podržala je projekt te upoznala sudionike skupa s najčešćim prijavama koje prima, a koje se odnose na djecu u alternativnoj skrbi.

 

U siječnju 2015. godine s provedbom je započeo projekt “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u alternativnoj skrbi“, koji je razvijen u partnerstvu između SOS – Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i nacionalnih partnera u osam zemalja EU: Bugarske, Hrvatske, Estonije, Francuske, Italije, Latvije, Mađarske i Rumunjske. Projekt će trajati od siječnja 2015. do prosinca 2016. , a projektni partner u Hrvatskoj je SOS Dječje selo Hrvatska, koje će biti zaduženo za izvođenje svih projektnih aktivnosti.

Svrha projekta je podržati i promicati prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi. Navedena svrha ostvarit će se pomoću dva ključna cilja: 1) Izgradnja kapaciteta stručnjaka koji rade u sustavu alternativne skrbi za usvajanje pristupa dječjih prava u svojoj svakodnevnoj praksi; 2) Suradnja s nacionalnim i europskim dionicima i podizanje svijesti o potrebi da se održi trening o pravima djece za stručnjake koji rade u sustavu alternativne skrbi.

SOS Dječje selo Hrvatska će, kao jedan od projektnih partnera, educirati 120 stručnjaka koji rade s djecom i mladima u području alternativne skrbi u Republici Hrvatskoj te do kraja 2016. godine zajedno s ostalim partnerima sudjelovati u kreiranju Europskog priručnika za trening stručnjaka. Vjerujemo da će se ovakav pristup i kontinuirana briga o edukaciji stručnjaka izravno odraziti na kvalitetu rada s djecom i mladima.