Izbornik

Dana 15. studenoga 2023. godine održana je konferencija “Cjelovita seksualna edukacija u školama“, u organizaciji Lezbijske organizacije Rijeka „LORI“, Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava i Udruge „Delta“, u okviru projekta “Zdrave veze”.

Projekt “Zdrave veze” (od 1. rujna 2022. do 30. studenog 2023. godine) usmjeren je na problem nedostatka cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulima škola, ali i na neprepoznavanje važnosti takve edukacije od strane relevantnih dionika, kao i na stigmu oko edukacije.

Konferencija predstavlja završetak provedbe projekta “Zdrave veze”, koji provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, a partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave – Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. Kako je napomenuto, iako konferencija predstavlja završetak projekta, ideja je da rezultati provedenog istraživanja potaknu početak promjena i uvođenja cjelovite seksualne edukacije u školama.

Naime, na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o tome što učenici, roditelji i školsko osoblje misle o seksualnoj edukaciji u školama te su prezentirani primjeri dobre prakse iz Norveške. Osnovni cilj projekta je doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske, a specifični ciljevi projekta su: prikupiti dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole; uspostaviti dijalog s predstavnicima JLRS-a o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole te podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole.

Konferenciju su slušali predstavnici škola, udruga, roditelja, a prisustvovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada.