Izbornik

Stručni skup „Dječja prava – participacija i(li) manipulacija” u Čakovcu

Stručni skup „Dječja prava – participacija i(li) manipulacija” u Čakovcu

U organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Čakovcu je 25. studenoga 2023. održan stručni skup „Dječja prava – participacija i(li) manipulacija”, na kojem je savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, prof. psihologije, održala uvodno izlaganje pod nazivom „Kako da participacija ne bude manipulacija – pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu.“

Uvodna izlaganja održale su i mr.sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, dr.sc. Katarina Bogatić s Filozofskog fakulteta Osijek i izv.prof.dr.sc. Višnja Rajić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Stručni skup bio je prilika i za predstavljanje primjera aktivnosti i projekata dječje participacije u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Savjetnica Osmak-Franjić u svojem je izlaganju govorila o pretpostavkama za smislenu, uključujuću i sigurnu dječju participaciju u skladu s preporukama sadržanima u Općem komentaru br. 12 (2009) UN-ovog Odbora za prava djeteta o pravu djeteta da se mišljenje djece sasluša i uzme u obzir te je predstavila dio rezultata istraživanja „Participacija djece u školi“, koje je Ured pravobraniteljice za djecu proveo 2017. i 2018. godine u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj s istraživačkim timom u kojem su sudjelovale stručnjakinje za dječju participaciju s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom prof.dr.sc. Ivane Borić.

Prema Općem komentaru broj 12 (2009) Odbora, za svrhovito sudjelovanje djece u društvu trebaju biti ispunjene određene pretpostavke. Sudjelovanje za dijete mora biti dobrovoljno, uz jasnu informaciju djeci što mogu očekivati u procesu sudjelovanja te jasnu poruku da su u svakom trenutku slobodna odustati od sudjelovanja u nekoj aktivnost ili raspravi. Teme o kojima se raspravlja trebaju za dijete biti relevantne, a odnos odraslih prema djeci mora se temeljiti na poštovanju prema djetetu i njegovim stajalištima. Sudjelovanje treba biti omogućeno svoj djeci. Cjelokupni proces međusobne razmjene mišljenja djece i odraslih treba se odvijati u okruženju koje je djeci naklonjeno; djeca ne smiju biti izložena negativnim reakcijama odraslih i negativnim posljedicama sudjelovanja, a odrasli moraju odgovorno postupati s iznesenim stavovima djece o određenoj temi. Vrlo je važno da djeca dobiju jasnu povratnu informaciju o tome na koji su način odrasli dalje koristili njihove stavove u svome radu te kakav je utjecaj ili krajnju posljedicu imalo iskazano mišljenje. Iznimno je važno da u cijelom procesu sudjelovanja odrasli koji rade s djecom budu dobro educirani, ne samo o pravu djece na sudjelovanje i općenito o dječjim pravima, već i da posjeduju dobre komunikacijske vještine te vještine grupnoga rada s djecom i znanja o razvojnim osobitostima djece određene dobi.

Ostvarivanje dječjeg prava na sudjelovanje/participaciju još uvijek izaziva nedoumice u dijelu stručne i šire javnosti pa su ovakvi stručni skupovi izvrsna prilika za razmjenu znanja, iskustava i primjera dobre prakse dječjeg sudjelovanja.