Izbornik

Alternativne mjere za maloljetne prijestupnike

Alternativne mjere za maloljetne prijestupnike

bulliesU Zagrebu je 17. studenoga 2011. obilježena deseta godišnjica primjene alternativne mjere izvansudske nagodbe prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela. Tom prigodom primjenu takvih mjera pozdravili su državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem,  sutkinja Lana Petö Kujundžić uime Udruge sudaca za mladež i Đurđa Križ iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, a stručnjaci su predstavili način provođenja te metode. Na skupu je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.

Alternativno postupanje prema počiniteljima kaznenih djela važan je korak u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim dokumentima i modernim trendovima u postupanju prema mladima u sukobu sa zakonom. Provođenje metode izvansudske nagodbe u predkaznenom postupku, kojom su obuhvaćeni maloljetni i mlađi punoljetni počinitelji kaznenih djela, relativno je nov, restorativni  pristup u načinu rješavanja i odgovoru društva na počinjeno kazneno djelo. Putem ove metode počinitelju se omogućava da na neki način ispravi počinjenje kaznenog djela, a oštećeniku, koji je ravnopravno uključen u postupak, daje se prilika izraziti svoja razmišljanja i emocije vezane za kazneno djelo, kao i za mogućnosti nadoknade štete. Obje strane su ravnopravne u postupku, a uz pomoć educiranog medijatora, zastupaju svoje interese. Uključivanje je dobrovoljno za obje strane, a uspješno proveden i dovršen postupak treba pridonijeti ponovnom uspostavljanju socijalnog mira u zajednici.

Izvansudska nagodba provodi se već deset godina u tri grada u Hrvatskoj – u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Na zahtjev nadležnog općinskog državnog odvjetništva provode je stručnjaci Stručne službe za izvansudsku nagodbu, koji su educirani i supervizirani od strane austrijskih medijatora. Stručna služba djeluje u centrima za socijalnu skrb i uz njihovu podršku, što ukazuje na nužnost suradnje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u provođenju i budućem održanju te metode.

Izvansudska nagodba je novim Zakonom o sudovima za mladež postala samostalna mjera koju izriče državno odvjetništvo i time pred sustave stavila obvezu educiranja i drugih stručnjaka u Hrvatskoj, kako bi se mogla provoditi u cijeloj državi. U tu svrhu je pravobraniteljica za djecu uputila preporuku Državnom odvjetništvu republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvu pravosuđa o potrebi edukacije i širenja mreže stručnjaka, s ciljem daljnje implementacije te vrijedne i učinkovite mjere u svim sredinama. Na skupu je  bilo govora upravo o planovima i načinima širenja mreže te o dosadašnjim rezultatima i učinkovitosti metode na temelju statističkih podataka o  predmetima, koje su predočili stručnjaci iz sva tri grada u kojima se ona provodi.