Izbornik

Dan sigurnijeg Interneta 2024.

Dan sigurnijeg Interneta 2024.

Virtualna komunikacija sve više postaje primaran način komunikacije među djecom. Online aktivnosti dio su svakodnevnog života djece, ne samo njihovog slobodnog vremena i druženja, nego i obrazovanja, stoga je važno da se djeca od najranije dobi znaju sigurno i zaštićeno služiti novim medijskim tehnologijama.

Djecu treba poučiti o pravilima pristojnog ponašanja na internetu, ali i mogućnostima zaštite na internetu i prepoznavanju neželjenih sadržaja. Osim veće usmjerenosti na rizike djece u digitalnom svijetu, potrebno je isticati i benefite korištenja novih tehnologija, pri čemu se javlja potreba za širom edukacijom i senzibilizacijom i djece i odraslih o njihovom pravilnom korištenju, kao i o načinima zaštite i postupanja kad se dogode povrede prava djece u digitalnom okruženju. Važno je da djeca znaju kome se mogu i trebaju obratiti u slučaju kada dožive bilo koji oblik nasilja na internetu te da škola i druge institucije postupaju u slučaju elektroničkog nasilja na način kako je predviđeno i za sve ostale oblike nasilja.

I ove godine povodom Dana sigurnijeg interneta održava se niz prigodnih aktivnosti, a na nekima od njih sudjeluje i Ured pravobraniteljice za djecu. Na konferenciji “Potraga za boljim internetom” koju organiziraju udruga Suradnici u učenju, HAKOM i CARNET – Nacionalni CERT u Zagrebu i online, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić Pezo održat će predavanje na temu „U potrazi za boljim internetom ne zaboravimo na prava djece!”. Obveza odraslih je ne samo naučiti djecu odgovornom ponašanju na internetu, već i poštivati prava djece i uključiti ih u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju zakona, politika i praksi kojima je cilj zaštita i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju. Također je važno uključiti djecu u edukacije vršnjaka, ali i odraslih, o digitalnom okruženju.

Centar za sigurniji internet ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta obilježava pod sloganom “Gejmaj sigurno – zajedno za bolji internet” uživo u Osijeku, ali i online kroz različite formate (pripreme za provedbu tematskih radionica za četiri uzrasta, online kviz za djecu i mlade, javljanje uživo stručnjaka, itd.). Savjetnica pravobraniteljice za djecu Marijana Šego sudjeluje na javnoj tribini pod nazivom “Za tipkovnicom i konzolom – budi pod kontrolom” koja će okupiti  stručnjake iz Centra za sigurniji internet, policije, te institucija socijalne i zdravstvene skrbi.