Izbornik

Djeca iz Dječjih foruma posjetila pravobraniteljicu

Djecji forumi u MKDP 2017 mala1

U sklopu 19. Susreta Dječjih foruma Hrvatske u Zagrebu od 2. do 4. srpnja 2017. boravi četrdesetak djece aktivne u Dječjim forumima pri društvima “Naša djeca” iz mnogih hrvatskih gradova i općina. Jedna od njihovih aktivnosti bila je i posjet Maloj kući dječjih prava, u kojoj su se 3. srpnja susreli s pravobraniteljicom za djecu Ivanom Milas Klarić.

Susret s pravobraniteljicom bio je završna točka u posebnoj igri – interaktivnoj šetnji nazvanoj “U potrazi za blagom – tko sve zna dječja prava“, u kojoj djeca obilaze institucije i tijela važna za ostvarivanje prava djece i podizanje kvalitete života djece. Prateći upute i kartu grada djeca su sa svojim voditeljima pronalazila lokacije na kojima se nalaze Kuća Europe, Savez Društava Naša djeca Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vlada Republike Hrvatske i Ured pravobraniteljice za djecu.

Djecji forumi u MKDP 2017 1

Došavši u Malu kuću dječjih prava, djeca su se upoznala s pravobraniteljicom, obavijestila je o tome gdje su sve bila u interaktivnoj šetnji te razgovarala s njom o zaštiti prava djece, o djelovanju i ulozi Ureda pravobraniteljice za djecu. O samom Susretu Dječjih foruma izvijestila je i Sanja Škorić, dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Djecji forumi u MKDP 2017 2

Tom su se prilikom neki Dječji forumi posebno predstavili i izvijestili o svojim aktivnostima. Detaljnije o svojim inicijativama, programima i najuspješnijim akcijama, kao i planovima za budući rad izvijestila su djeca predstavnici dječjih foruma iz Banove Jaruge, Zaboka, Opatije i Lovrana te Kutine.

Djecji forumi u MKDP 2017 3Članovi Dječjih foruma pripremili su se kako bi sljedećega dana, u utorak 4. srpnja, u Hrvatskome saboru predstavili zastupnicima aktualne potrebe i probleme djece u Hrvatskoj. Susret predstavnika Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima ove se godine organizira 12. put.
Susret Dječjih foruma organizira Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge gradova. Svrha akcije „Dječji forumi“ jest upoznavanje djece s dječjim pravima te odgajanje djece za mir, međusobno razumijevanje i suradnju. Danas u Hrvatskoj djeluje više od 50 takvih foruma, a Savez DND Hrvatske kontinuirano im pruža stručnu podršku te organizira edukaciju za voditelje Dječjih foruma i godišnje Susrete Dječjih foruma Hrvatske.
U ovogodišnjem 19. Susretu sudjeluju predstavnici Dječjih foruma iz Banove Jaruge, Bjelovara, Čakovca, Kutine, Lovrana, Opatije, Preloga, Ravne Gore, Slatine, Varaždina i Zaboka.

Djecji forumi u MKDP 2017