Izbornik

Djeca u potrazi za blagom – u Maloj kući dječjih prava

Djeca u potrazi za blagom – u Maloj kući dječjih prava

DND blago Ivana total mU sklopu 18. susreta Dječjih foruma Hrvatske, koji se održava u Zagrebu od 5. do 7. srpnja 2015., djeca i voditelji iz 12 Dječjih foruma iz cijele Hrvatske sudjelovali su u veselim edukativnim radionicama te tražili ‘skriveno blago’, koje su pronalazili na mjestima osobito važnim za ostvarivanje prava djeteta. Jedno takvo mjesto otkrili su u Maloj kući dječjih prava, u Uredu pravobraniteljice za djecu gdje su se družili s pravobraniteljicom Ivanom Milas Klarić i njezinim suradnicama.

  

Mladi članovi dječjih foruma odlučili su prikazati pravobraniteljici svoj rad i postignuća, objasniti kako doživljavaju svoju misiju sudjelovanja u društvu i poticanja djece na participaciju, reći joj koja pitanja smatraju osobito važnima za djecu te su od nje i zatražila konkretnu pomoć u rješavanju nekih problema koji pogađaju djecu u njihovim gradovima i općinama.

DND blago Opatija

Pravobraniteljica je pohvalila njihov rad i podržala ih u nastojanjima da govore o svojim pravima, upoznaju odrasle sa svojim razmišljanjima i da se i na taj način zauzimaju za ostvarivanje svojih prava jednaka prava sve djece.

Uz voditelje Dječjih foruma s djecom je bila i potpredsjednica Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske Sanja Škorić, koja ih je i predstavila, a pridružio im se i dr. Emil Paravina, istaknuti dugogodišnji aktivist u području dječjih prava i jedan od suradnika u stvaranju konačnoga teksta UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

DND blago svi

Ovaj 18. susret Dječjih foruma dio je velikog projekta Saveza Društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta čija je tema “Dječji forumi – prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta”. Cilj projekta je godišnja prezentacija uzornih radionica Dječjih foruma iz gradova i općina s ciljem prenošenja znanja i aktivnosti usvojenih aktivnim sudjelovanjem u Dječjim forumima te kontinuirana edukacija o dječjim pravima.

Pravobraniteljica Ivana Milas Klarić sljedećeg je dana obišla prostor u kojem su se održavale edukativne radionice dječjih foruma i pogledala izložbu dječjih postera.

DND posterDjecji forumi