Izbornik

ENOC 2009. – “Najbolji interes djeteta”

ENOC 2009. – “Najbolji interes djeteta”

parismilaNa Godišnjoj konferenciji Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC, održanoj u Parizu od 23. do 25. rujna 2009. s naslovom “Najbolji interes djeteta”, okupilo se 34 predstavnika zemalja članica mreže, kao i znatan broj međunarodnih eksperata i promatrača. Potvrdilo se pritom da je riječ o izazovnoj temi, jer najčešće samo odrasli interpretiraju što je djetetov najbolji interes, a to ostavlja širok prostor za manipulacije i zlouporabe. ENOC se zato zauzima za otvaranje šireg prostora za izravno sudjelovanje djece u definiranju njihovih najboljih interesa.

Uime domaćina sudionike je pozdravila francuska pravobraniteljica za djecu Dominique Versini, koja će sljedećih godinu dana predsjedavati ENOC-om, a o aktivnostima ENOC-a u protekloj godini izvijestila je dosadašnja predsjedavateljica, irska pravobraniteljica za djecu Emily Logan.

Sudionicima konferencije putem videoporuke obratio se povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe Thomas Hammarberg . U izlaganju “Najbolji interes djeteta, stvarnost u povodu proslave 20 godina Konvencije o pravima djeteta” naglasio je kako članak 3. Konvencije i djetetovo pravo, i načelo, i alat za interpretaciju i implementaciju svih ostalih članaka Konvencije. Najbolji interes djeteta nije uvijek očit, naročito u dugoročnoj perspektivi. Vlade mnogih zemalja, a i mnogi odrasli ponekad neprimjereno koriste načelo “najboljeg interesa djeteta” kako bi opravdali aktivnosti koje u stvarnosti narušavaju dječja prava. Time se ponekad opravdava i tjelesno kažnjavanje djece ili izdvajanje djece iz urođeničkih skupina radi njihova tobožnjeg “civiliziranja” i slično. Istaknuo je važnost izrade smjernica Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci, u čemu aktivno sudjeluje i ENOC, kao i nužnost da se u sva nacionalna zakonodavstva implementiraju standardi Konvencije o pravima djeteta. Usto je naglasio i važnost postojanja i jačanja neovisnih institucija ombudsmana za djecu širom Europe.

Margaret Wachenfeld iz Ureda UNICEF-a u Briselu, predstavila je njihov novi projekt i pozvala na suradnju i pomoć u provedbi projekta “Alati za procjenu” kojima se može mjeriti utjecaj javnih politika i zakonodavnih reformi na prava djece. Anastasia Crickly, predsjedavajuća Odbora FRA (The European Union Agency for Fundamental Rights) govorila je o njihovom projektu “Razvijanje indikatora o zaštiti, poštovanju i promociji dječjih prava u EU”, koji je uglavnom usmjeren na trafficking, seksualno iskorištavanje djece, djecu tražitelje azila i djecu bez pratnje

O najboljem interesu djeteta, odnosno kako osigurati da to načelo prevlada u postupcima konfliktnih razvoda, govorio je Peter Newell, iznoseći rezultate istraživanja o toj temi u zemljama članicama ENOC-a, o nacionalnom zakonodavstvu i praksi koja se odnosi na zastupanje najboljeg interesa djeteta u postupcima rastave roditelja.

Pravobraniteljica Mila Jelavić održala je plenarno izlaganje o poukama s konferencije mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE, održane u svibnju u Dubrovniku, s temom “Djeca i konfliktni razvodi – pristup djece domaćem, međunarodnom i europskom pravosuđu”. Budući da je u visoko konfliktnim razvodima dijete često žrtva roditeljskih sukoba i njihove nespremnosti da razriješe partnerske odnose, dužnost države, a u prvom redu centara za socijalnu skrb, sudova i drugih javnih službi i stručnjaka, osigurati zaštitu najboljeg djetetovog interesa, poruke su CRONSEE-a. To znači i osigurati djetetu mogućnost da izrazi svoje mišljenje o pitanjima koja se tiču njegovog života nakon roditeljskog razvoda te da sud ima obvezu saslušati to mišljenje i uzeti ga u obzir pri odlučivanju, u skladu s djetetovom dobi i zrelosti. Pravobraniteljica M. Jelavić je tom prigodom govorila i o formaliziranju CRONSEE mreže.

Drugog dana konferencije organizirane su radionice o temama:  “Pravo djeteta da ga se sasluša i da sudjeluje u procesu donošenja odluka u zajednici”, “Svijet kako ga vide djeca i mladi” – koju su vodila djeca iz Sjeverne Irske, “Maloljetničko pravosuđe i ograničavanje slobode”, zatim “Djeca s teškoćama u razvoju”, “Djeca koja žive u institucijama i udomiteljskim obiteljima” i “Djeca čiji su roditelji u zatvoru” – koju je vodila savjetnica hrvatske pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak i održala izlaganje “(Ne)vidljivost djece čiji su roditelji u zatvoru”.

Posljednjeg dana sudionicima konferencije obratila se koordinatorica programa “Graditi Europu za djecu i s djecom” Vijeća Europe Elda Moreno. Podpredsjednik Europske Komisije Jacques Barrot naglasio je važnost ombudsmana i ENOC-a u nastojanjima da zaštita i promicanje dječjih prava i najboljeg interesa djeteta budu prioritet Europske Unije.

Zaključni dio Konferencije u Parizu je bila generalna skupština članica ENOC-a, na kojoj se raspravljalo o prošlogodišnjem radu te o budućnosti europske mreže pravobranitelja za djecu.