Izbornik

Ester Radmilo nova zamjenica pravobraniteljice za djecu

Ester Radmilo nova zamjenica pravobraniteljice za djecu
logoHrvatski Sabor je, na svojoj 16. sjednici održanoj 29. siječnja 2010., razriješio dužnosti dotadašnju zamjenicu pravobraniteljice za djecu Loru Vidović, na njezin osobni zahtjev. Na istoj je sjednici za novu zamjenicu pravobraniteljice imenovana Ester Radmilo, koja u Uredu pravobraniteljice za djecu radi od njegova osnutka.

Ester Radmilo, diplomirana pravnica, ima 28 godina radnog staža i radnog iskustva na normativnim i upravno-pravnim poslovima u području odgoja i obrazovanja te zaštite i promicanja dječjih prava. Radila je u sustavu SIZ-ova usmjerenog obrazovanja, u Ženskom đačkom domu u Splitu, u XVI. gimnaziji u Zagrebu, u Ministarstvu prosvjete i športa i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te posljednjih pet godina u Uredu pravobraniteljice za djecu. Dobar je poznavatelj Konvencije o pravima djeteta i propisa Republike Hrvatske iz sfere zaštite prava i interesa djece, naročito iz područja obrazovanja i rada.

U dosadašnjem radu u Uredu pravobraniteljice za djecu istaknula se izradom prijedloga i preporuka usmjerenih najboljim interesima djece, organiziranjem stručnih rasprava te savjetodavnim radom. Predavala je na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i koautorica je stručnih radova iz područja zaštite dječjih prava. Članica je Državne ispitne komisije za posebni dio stručnog ispita za državne službenike u području zaštite prava i interesa djece iz djelokruga Pravobraniteljice za djecu te je Povjerenica za etiku pri Ministarstvu uprave.