Izbornik

Europski tjedan djece čiji su roditelji u zatvoru 1. – 6. lipnja

Europski tjedan djece čiji su roditelji u zatvoru 1. – 6. lipnja

EurochipsOd 1. do 6. lipnja obilježava se Europski tjedan djece čiji su roditelji u zatvoru. „U Europi je 820.000 djece čiji su roditelji u zatvoru  – progovorimo o tome!  – poruka je kojom  EUROCHIPS  poziva na zaštitu prava ove djece. Ured pravobraniteljice za djecu pridružit će se ovoj inicijativi organiziranjem web seminara za učitelje i stručne suradnike te pripremom informativnog letka za roditelje i skrbnike djece čiji su roditelji u zatvoru. Europski odbor za djecu čiji su roditelji u zatvoru  EUROCHIPS, danas čini mrežu koja uključuje 14 zemalja, 19 organizacija i sedam pojedinačnih stručnjaka. Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske postao je član EUROCHIPS-a 2009. godine, a još od 2006. godine bavi se ovom tematikom na različite načine. U međuvremenu objavio je i zbornik „Prava djece čiji su roditelji u zatvoru“, koji je dostupan i na web stranici Ureda pravobraniteljice za djecu www.dijete.hr u rubrici Publikacije .

Ciljevi EUROCHIPS-a su: osvještavanje potreba djece zatvorenika,  kao ranjive skupine djece koja imaju posebne potrebe; priznavanje važnosti pružanja potpore održavanju veza između djeteta i roditelja koji je u zatvoru te priznavanje da je potpora djeci zatvorenika važno javno-zdravstveno pitanje. Detaljne informacije o kampanji mogu se naći na web stranici EUROCHIPS-a www.eurochips.org