Izbornik

Godišnja skupština ENOC-a u Parizu

Godišnja skupština ENOC-a u Parizu
enoc_peopleOd 23. do 25. rujna 2009. u Parizu se održava 13. godišnja skupština ENOC-a, Europske mreže ombudsmana za djecu (European Network of Ombudspersons for Children), u čijem radu aktivno sudjeluju pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Tanja Opačak. Središnja tema ove je godine posvećena pojmu “najbolji interesi djeteta”.

Obveza države stranke da u svim postupanjima u vezi s djecom osigura najbolji interes djeteta jest pravo koje je definirano u 3. članku Konvencije o pravima djeteta. Istodobno, ostvarivanje najboljeg interesa djeteta je i jedno od temeljnih načela cijele Konvencije te ono nužno mora biti ugrađeno u svaki djelotvorni sustav zaštite djece.

U Parizu će se u plenarnim izlaganjima i radionicama razmatrati različiti aspekti ove teme: mehanizmi uključivanja najboljeg interesa djeteta u nacionalne propise, najbolji interesi djece stranaca bez pratnje, osiguravanje djetetovog najboljeg interesa u konfliktnim razvodima roditelja, korištenje međunarodnog prava u obrani najboljih interesa djeteta, ranjive skupine djece i najbolji interesi djeteta itd.

Pravobraniteljica Mila Jelavić održat će plenarno izlaganje o poukama s konferencije mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE, održane u svibnju u Dubrovniku, s temom “Djeca i konfliktni razvodi – pristup djece domaćem, međunarodnom i europskom pravosuđu”. A savjetnica Tanja Opačak će u sklopu radionice održati prezentaciju “(Ne)vidljivost djece čiji su roditelji u zatvoru”.

Redovite skupštine ENOC-a održavaju se svake godine u rujnu i na njima se prezentira rad ombudsmana za djecu, primjeri dobre prakse, preporuke koje ombudsmani upućuju parlamentima svojih država, oblici i sadržaji suradnje s nevladinim organizacijama te ostalim institucijama i službama koje štite i promiču prava djece, kao i različiti modeli zagovaranja i unapređivanja dječjih prava putem medija.