Izbornik

Hrvatska na 20. mjestu po poštovanju prava djece

Hrvatska na 20. mjestu po poštovanju prava djece

KidsRights Logo new

KidsRights Foundation objavio je godišnji globalni indeks KidsRights Index kojim se rangiraju države prema pridržavanju i spremnosti za unapređivanje prava djece. Hrvatska je u tom indeksu rangirana na 20. mjestu, što pokazuje da naša država mora uložiti još napora kako bi osigurala potrebne uvjete za puno ostvarivanje dječjih prava.

Riječ je o inicijativi međunarodne nevladine organizacije KidsRights Foundation, u suradnji sa Sveučilištem Erasmus Rotterdam. KidsRights Index obuhvaća rangiranje svih država članica Ujedinjenih naroda koje su ratificirale Konvenciju o pravima djeteta, a prema dostupnim podacima obuhvaća 165 država.

KidsRights Index napravljen je kako bi se potaknulo javno mnijenje i javna debata o uvažavanju i ostvarivanju prava djece. To je alat za vlade, civilno društvo i druge dionike da se zauzmu za unaprijeđenje prava djece.

Detaljnije informacije o ovoj inicijativi dostupne su na web stranici www.kidsrightsindex.org, a izvješće za Hrvatsku donosimo u privitku.