Izbornik

I. Znanstveno-stručni interdisciplinarni skup „Dijete i pravo“

I. Znanstveno-stručni interdisciplinarni skup  „Dijete i pravo“

p6090012_640x480U Osijeku je 19. lipnja 2009. godine održan I. Znanstveno-stručni interdisciplinarni skup pod nazivom „Dijete i pravo”, u organizaciji i prostoru Pravnog fakulteta u Osijeku.

Uvodnim riječima predsjednika Katedre građanskopravnih znanosti PFO prof. Vlade Belaja, pravobraniteljice za djecu Mile Jelavić te predsjednice Ustavnog suda Jasne Omejec (u pisanom obliku uz ispriku zbog spriječenosti dolaska na skup), naglašen je značaj ovakvog skupa, osobito zato što se radi o prvom znanstveno stručnom skupu na kojem je dijete u obitelji i njegov pravni položaj u društvu obrađen interdisciplinarno kroz povijest, prateći promjenu njegova položaja od objekta ka subjektu sve više uvjetovan njegovom životnom dobi i sposobnošću rasuđivanja.

Kriteriji za priznavanje osobnosti djeteta i njegovog posebnog pravnog položaja u suvremenom se društvu razlikuju u pojedinim nacionalnim sustavima, pa tako i pravnim disciplinama kojima se određena materija određuje. Različitost pristupa pravnom položaju djeteta od rimske pravne tradicije, preko društvenog nauka Crkve i pravne teorije, do suvremenih rješenja u području ustavnog, obiteljskog, građanskog, građanskog procesnog, radnog, kaznenog, međunarodnog javnog i privatnog te europskog prava su glavna sastavnica ovog znanstveno stručnog skupa.

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić je sudionicima skupa, među kojima su bili suci, stručnjaci iz centra za socijalnu skrb, odvjetnici i državni odvjetnici, a koji se pri obavljanju posla svakodnevno susreću s pitanjima zaštite prava i interesa djece, uz preglednu prezentaciju približila pravni okvir i djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za djecu. Naglasila je važnim multidisciplinarni sastav savjetnika u Uredu te  posebice zalaganje Ureda u legislativnom području rada s velikim brojem prijedloga zakonskih izmjena i dopuna u cilju poboljšanja i unaprjeđenja položaja djeteta u društvu, uvažavajući nova i naprednija rješenja iz međunarodnog i europskog prava, ali i primjere iz domaće prakse na temelju uočenih pojedinačnih prava djeteta.

Izlagači na skupu su bili predavači s Pravnog fakulteta u Osijeku i Zagrebu te odvjetnice iz Osijeka.