Izbornik

Izlaganje o dječjim pravima za nastavnike ŠPUD Osijek

Izlaganje o dječjim pravima za nastavnike ŠPUD Osijek

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je 8. srpnja 2019. izlaganje za nastavnike u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku pod nazivom “Koncept i stanje prava djece u Republici Hrvatskoj”. Upoznavanje s temom o dječjim pravima uvod je u zajedničke aktivnosti učenika i djelatnika škole s Uredom pravobraniteljice za djecu u povodu obilježavanja 30 godina Konvencije o pravima djeteta. Zajednička svečana proslava „rođendana“ Konvencije održat će se u studenome ove godine u ŠPUD Osijek. Proslavi će prethoditi višemjesečne kreativne aktivnosti učenika pod mentorstvom nastavnika u izradi likovnih radova, kalendara i drugih predmeta kojima će se promovirati ostvarivanje prava djece i Konvencija o pravima djeteta.

Projekt je započeo izlaganjem za nastavnike, kako bi se i sami temeljitije upoznali s konceptom dječjih prava, a u rujnu će se nastaviti održavanjem radionica o dječjim pravima za učenike koji će sudjelovati u zajedničkim aktivnostima. Bit će to još jedan participativni projekt kojim Ured pravobraniteljice za djecu istražuje mogućnosti zajedničkog zagovaranja prava djeteta – u suradnji s djecom.