Izbornik

Izvješće o radu pravobraniteljice za 2014. predano Hrvatskome saboru

Izvješće o radu pravobraniteljice za 2014. predano Hrvatskome saboru

Izvjesce 2014Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić predala je 31. ožujka 2014. Hrvatskome saboru svoje Izvješće o radu za 2014. godinu, kako to propisuje Zakon o pravobranitelju za djecu. Opsežno izvješće na ukupno 234 stranice donosi detaljni prikaz problematike s kojom su se u prošloj godini bavili pravobraniteljica i njezin tim. Izvješće prikazuje aktivnosti i rad pravobraniteljice te daje pregled podataka o prijavljenim povredama dječjih prava tijekom godine. Ono predstavlja kombinaciju izvješća o radu, izvješća o stanju dječjih prava u Hrvatskoj te doživljaj djece i odraslih, kao i različitih institucija o stanju dječjih prava.

 

U 2014. zaprimljeno je 1595 novih prijava povreda prava djece, što je za 159 više nego u prethodnoj godini, a postupalo se i u 1547 predmeta koji su, kao aktivni predmeti, preneseni iz prethodnih godina. Osim toga, pravobraniteljica je postupala i u 1090 općih inicijativa za zaštitu prava djece i drugih aktivnosti.

Od 1595 prijava najveći broj (742) odnosio se na prijave povreda osobnih prava djece. Ponovno je najviše prijava povezanih s problemima u ostvarivanju roditeljske skrbi (390), na drugom su mjestu povrede obrazovnih prava (273), a na trećem prijave povezane s nasiljem nad djecom i zanemarivanjem djece (263). U velikom broju prijavljivane su i povrede zdravstvenih prava (257), a zatim slijede prijave povreda ekonomskih prava (77), povrede prava djece u pravosudnom postupku (62) te povrede socijalnih prava (60). Manje su zastupljene prijave povreda prava na sigurnost i zaštitu (26), prijave diskriminacije (24), prijave povreda kulturnih prava djece (22) te prava djece kao članova društvene zajednice (12). O svim ovim prijavama detaljno se izvještava u 2. poglavlju izvješća.

U 3. poglavlju prikazan je rad Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, koja je tijekom godine doživjela „smjenu generacija“ jer su provedeni izbori za nove članove. Slijedi poglavlje Izdvojena područja zaštite prava djece, u kojem se detaljnije izvještava o pojedinim temama koje zaslužuju zasebno razmatranje jer se reflektiraju na brojna prava djece ili su obilježila proteklu godinu, a to su: zaštita prava djece pripadnika nacionalnih manjina, zatim prava djece s problemima u ponašanju, prava djece čiji su roditelji u zatvoru, zaštita djece u područjima stradalim od katastrofalnih poplava, prava djece u medijima te Preporuke  Odbora za prava djeteta UN-a upućene Republici Hrvatskoj.

Sljedeće poglavlje donosi pregled preporuka pravobraniteljice za djecu iz 2014., raspoređenih prema područjima: obrazovanje, zdravlje, pravosuđe, socijalna skrb, obiteljskopravna zaštita, sigurnost djece, zaštita privatnosti, zaštita posebno ranjivih skupina djece, mediji, zaštita od diskriminacije, zaštita od nasilja i ostalo.

Slijedi poglavlje Normativna aktivnost koje donosi prikaz sudjelovanja pravobraniteljice u procesu donošenja ili izmjena propisa, te skraćeni prikaz njezinih očitovanja na ukupno 47 propisa i dokumenata kojima se uređuju pitanja važna za zaštitu prava i interesa djece.

U Izvješću su opisani i obilasci ukupno 67 ustanova iz različitih sustava, u kojima su djeca smještena ili privremeno borave i provode razne aktivnosti, koje su tijekom godine posjetili pravobraniteljica i njezini suradnici. Prikazani su i susreti i različiti oblici suradnje pravobraniteljice s djecom, aktivnosti regionalnih ureda pravobraniteljice u Osijeku, Rijeci i Splitu, suradnja s brojnim tijelima i ustanovama u Hrvatskoj te međunarodna suradnja i niz aktivnosti, poput održanih skupova, izlaganja, izdavačke djelatnosti i sličnog.

U zaključku Izvješća pravobraniteljica daje najsažetiju ocjenu stanja zaštite prava djece u Republici Hrvatskoj.

Cijelo Izvješće o radu u 2014., kao i njegov Sažetak dostupni su na stranici www.dijete.hr u rubrici Izvješća/O radu pravobranitelja za djecu.