Izbornik

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2023. godini

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu u 2023. godini

Dvadeset prvo Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu pruža pregled našeg djelovanja tijekom 2023. godine te govori o trenutačnom stanju prava djece u Hrvatskoj. Izvješće smo podnijeli Hrvatskome saboru u skladu s odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu.

Krajem 2023. godine obilježili smo 20 godina djelovanja pravobraniteljstva za djecu u Hrvatskoj te smo povodom tog jubileja, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, pitali više od 500 djece i mladih širom Hrvatske o ostvarivanju njihovih prava. Zabilježili smo njihova mišljenja i stavove o životu, slobodnom vremenu, obitelji, školi, zajednici i medijima te ih javno predstavili na svečanosti organiziranoj povodom obilježavanja jubilarne godine djelovanja Ureda.

Ako želimo osigurati najbolju moguću sustavnu podršku za djecu i mlade, u sve odluke trebamo uključiti njihova razmišljanja te na njima graditi politike, mjere i usluge. U svojem redovnom radu, tijekom 2023. godine susreli smo se s oko 1 300 djece, čije poruke i razmišljanja prenosimo kroz naše Izvješće. Redovno smo konzultirali naše mlade suradnike u sklopu Mreže mladih savjetnika i Foruma mladih 16+. Zahvaljujemo svoj djeci koja su nam poklonila svoje vrijeme i uvide o tome kako žive i što očekuju od nas.

Nažalost, i 2023. godinu obilježili su nesretni događaji: od slučaja vršnjačkog nasilja u susjednoj zemlji koji je snažno odjeknuo i u Hrvatskoj, do nastavka ratnih zbivanja u Ukrajini te masivnog i teškog kršenja prava djece u Pojasu Gaze. Nastavljamo naglašavati potrebu osiguranja stručnjaka za mentalno zdravlje (psihologa, dječjih i adolescentnih psihijatara) koji mogu pružiti podršku djeci u suočavanju i nošenju s teškim situacijama, razgovarati s njima povodom uznemirujućih događaja u bližoj i široj okolini, posebice u manjim sredinama koje se bore s nedostatkom resursa.

Prema dobivenim podacima od ministarstava, prošle godine je 21 dijete izgubilo život u prometu, sedmero je počinilo samoubojstvo, a sedmero djece je ubijeno. Uz te tragedije koje smo mogli spriječiti, kontinuirani porast obiteljskog i vršnjačkog nasilja, izdvajanja djece iz obitelji te poteškoće s mentalnim zdravljem djece, mladih i odraslih, ukazuju na zanemarivanje ovih kritičnih i kroničnih problema i nužnost većih ulaganja u sustave obrazovanja, pravosuđa, socijalne skrbi i zdravstva.

U Izvješću ističemo i pozitivne pomake, poput novog prijedloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, uvođenja Barnahus modela za podršku svoj djeci koja su bila žrtve seksualnog nasilja te pooštravanja sankcija za seksualne delikte i drugih. Uz pozitivne pomake, nažalost, ponavljamo veliki broj naših zabrinutosti i prijedloga iz prethodnih izvješća, poput onoga da se napokon regulira rad igraonica za djecu. Ta usluga je praktički izvan radara i djelokruga upravnih tijela, a koriste ju tisuće roditelja i djece godišnje. Ponavljamo nužnost promjena koje će dovesti do učinkovitije zaštite djece i njihovih prava, u sustavima socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa te obrazovanja.

U 2023. stiglo nam je 13 % više prijava o pojedinačnim povredama prava djece nego u prethodnoj godini, ukupno njih 2 183. Neke prijave zbog svoje složenosti i specifičnosti zahtijevaju višegodišnje praćenje, stoga smo nastavili postupati u 1 065 predmeta iz prethodnih godina. Najveći rast prijava bilježimo u području pravosudno-zaštitnih prava (41,17 %), obrazovnih prava (24,47 %) te osobnih prava (14,46 %). Osim toga, čak 1 316 predmeta odnosila su se na opće inicijative i preporuke, suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama, sastanke, projekte, obilaske ustanova te ostale poslove Ureda. Također smo u 1 252 telefonska razgovora pružili informacije i savjete strankama.

Tijekom 2023. sudjelovali smo u postupku donošenja ili izmjene 28 propisa, uključujući i tri strateška dokumenta. Kroz pojedine propise predložili smo ukupno 153 konkretne promjene u vezi zaštite djece, dajući mišljenje na predložene nacrte propisa, ali i inicirajući donošenje novih ili izmjene postojećih. Nažalost, tek ih je 13 prihvaćeno, od čega šest djelomično. Iako smo izrazito nezadovoljni ovakvom stopom prihvaćanja prijedloga, nastavljamo s jednakom predanošću zagovarati najbolji interes djece u svim budućim prijedlozima propisa i strategija.

Nadležnim tijelima uputili smo i 71 opću preporuku, upozorenje ili priopćenje u cilju unaprjeđivanja zaštite prava sve djece ili pojedinih skupina djece. Većina preporuka je prihvaćena (64 %), dok na četvrtinu preporuka nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, na što nadležna tijela obvezuju propisi, a 11 % naših preporuka nije prihvaćeno. Više od trećine naših preporuka se odnosilo na obrazovanje (37 %). Realizaciju prihvaćenih preporuka pratit ćemo u narednom razdoblju.

Podsjećamo na našu zajedničku odgovornost da djeci i mladim ljudima osiguramo život u državi u kojoj ih vidimo, čujemo i uvažavamo, u kojoj mogu sigurno i zdravo rasti i razvijati se. Nadamo se da je ovo Izvješće doprinos i vodič za ostvarivanje takve vizije Hrvatske.

 

Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2023. godinu nalazi se na linku: https://dijete.hr/hr/izvjesca/izvjesca-o-radu-pravobranitelja-za-djecu/.

Sažetak izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2023. godinu nalazi se na linku: https://dijete.hr/hr/izvjesca/izvjesca-o-radu-pravobranitelja-za-djecu/sazeci-izvjesca/.