Izbornik

Kako poboljšati zakonski okvir zaštite djece od seksualnog nasilja

Kako poboljšati zakonski okvir zaštite djece od seksualnog nasilja

Na inicijativu pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević, u Ministarstvu pravosuđa i uprave 3. veljače 2022. održan je sastanak o zaštiti djece od seksualnog nasilja, u kontekstu postojećih zakonskih odredbi Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koje onemogućuju provjeru prethodne osuđivanosti osoba u slučaju nastupa rehabilitacije.

Pravobraniteljica za djecu na sastanku je izrazila zabrinutost u odnosu na postojeći sustav zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji nije dovoljno učinkovit i nedovoljno štiti djecu. Osvrnula se na problematiku sadašnjih zakonskih rješenja koja se odnose na rokove rehabilitacije za pravomoćno osuđene počinitelje seksualnih delikata, te postojećih pravnih praznina vezano za provjeru njihove kriminalne prošlosti. Upozorila je da je nužno iznaći pravnu osnovu kako bi se poslodavcima i organizatorima djelatnosti s djecom i tijelima koja provode mjere zaštite djece omogućilo da, i nakon nastupa rehabilitacije, budu upoznati s činjenicom osude za kazneno djelo, koje bivšega osuđenika čini ugrožavajućim za djecu. Na taj način bi se preveniralo seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece i osigurala se njihova zaštita. U vezi s time izneseni su primjeri zakonskih rješenja i prakse nekih drugih europskih država.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave istaknuli su da su svjesni problematike na koju je ukazala pravobraniteljica. Podržali su inicijativu pravobraniteljice o potrebi reguliranja ove problematike posebnim zakonom koji bi ujednačio propisivanje zapreka za rad s djecom, s ciljem obuhvata svih područja u kojima bi, u određenim uvjetima, trebalo zabraniti rad s djecom osobama osuđenim za određena kaznena djela.

Na sastanku su, uz pravobraniteljicu za djecu, sudjelovale i njezine savjetnice Gordana Filipović i Nina Ćurčić.