Izbornik

Kampanja o Povelji EU-a o temeljnim pravima

Kampanja o Povelji EU-a o temeljnim pravima

Na Dan ljudskih prava, 10. prosinca 2021., Europska komisija pokrenula je kampanju podizanja svijesti kako bi informirala građane o njihovim pravima prema Povelji EU-a o temeljnim pravima (EU Charter of Fundamental Rights).

Strategija Komisije za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU, usvojena u prosincu 2020., najavila je ovu kampanju jer su konzultacije pokazale da ljudi ne znaju dovoljno o svojim pravima prema Povelji i što učiniti kako bi ih ostvarili, ali su željeli znati više o tome.

Kampanja je fokusirana na sljedeća prava prema Povelji: slobodu izražavanja i informiranja, nediskriminaciju, ravnopravnost spolova, prava djeteta, djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje. Web stranica kampanje dostupna je na svim jezicima EU-a, pri čemu svaka jezična verzija upućuje ​​na relevantna nacionalna tijela gdje građani mogu dobiti pomoć ili savjet.

Više informacija o ovoj kampanji na hrvatskom je jeziku dostupno na poveznici https://right-here-right-now.campaign.europa.eu/index_hr,

Na stranici Europske komisije https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6699 dostupno je i godišnje izvješće Europske komisije o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima. (Ilustracija sa stranice #RightHereRightNow)