Izbornik

Koliko djeca poznaju Konvenciju o pravima djeteta

Koliko djeca poznaju Konvenciju o pravima djeteta

U povodu obilježavanja 30. godina donošenja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, u prostoru Društva Naša djeca Opatija 21. studenog 2019. predstavljeni su rezultati istraživanja o poznavanju dječjih prava među osnovnoškolcima u Opatiji, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi.

Istraživanjem je obuhvaćeno 222 učenika nižih i 391 učenik viših razreda osnovne škole. U osmišljavanju istraživanja, njegovoj provedbi i analizi sudjelovala su djeca iz Društva Naša djeca Opatija  i XII. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije.

Zaključak je istraživanja da je većina djece upoznata s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i zaštitom dječjih prava, no postoji prostor za napredak. Djeca su osobito zainteresirana za učenje o svojim pravima uključivanjem u razne zabavne aktivnosti. Kao glavne društvene probleme djeca prepoznaju: ovisnosti, nasilje u svim oblicima, opterećenost svakodnevnim obavezama i obiteljske probleme.

Na predstavljanju rezultata istraživanja sudjelovali su dječji vijećnici, predstavnici osnovnih škola koje su sudjelovale u istraživanju te predstavnici drugih institucija i lokalnih vlasti s područja Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu na skupu je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar koja je pohvalila ovo iznimno vrijedno istraživanje u čijem su osmišljavanju i provedbi sudjelovala djeca, a koje će poslužiti kao putokaz za osmišljavanje daljnjih aktivnosti u radu s djecom na ovom području.

Više informacija i fotografija s ovoga skupa dostupno je na mrežnoj stranici DND Opatija.