Izbornik

Koliko su sigurna djeca u igraonicama i na dječjim igralištima?

Koliko su sigurna djeca u igraonicama i na dječjim igralištima?

Pravobraniteljica za djecu već niz godina prati problematiku nepostojanja regulative o radu dječjih igraonica i o dječjim igralištima, što predstavlja zabrinjavajuću pravnu prazninu i ugrožava sigurnost djece na tim mjestima. Dosadašnje preporuke pravobraniteljice nisu ostvarene te smo, nažalost, i dalje svjedoci stradavanja djece na mjestima gdje ona ostvaruju svoje temeljno pravo na igru,  zabavu, slobodno vrijeme te na sportske i rekreativne aktivnosti.

Pregled aktualnih zakonskih rješenja pokazuje da Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđa mogućnost provođenja programa ranog i predškolskog odgoja kao kraćih programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi, odnosno, rad igraonica koje tu djelatnost obavljaju na osnovi odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije. Međutim, tek je mani broj dječjih igraonica osnovan na temelju tog zakona (popularno zvane rođendaonice, igraonice u trgovačkim centrima, u hotelima i sl.). Uglavnom se one osnivaju kao obrti, trgovačka društva ili udruge te ne podliježu kontroli prostora ni opreme namijenjene djeci, osoba koje rade s djecom ni programa koji se nude djeci – kako prilikom otvaranja igraonice i njezinoga rada, tako ni u slučaju pritužbi na njihov rad. Nema, dakle, odgovornosti vlasnika ni organizatora aktivnosti za sigurnost djece ili kršenja drugog djetetovog prava.

Iako je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Vodič o sigurnosti dječjih igrališta, ipak se na mnogim dječjim igralištima i danas ponegdje nalaze neodržavane i opasne sprave, nesigurne ograde te mjesta opasna za kretanje djece, a ponegdje se mogu naći čak i iskorištene šprice i metadonske bočice. Osim toga, proteklih smo se godina suočavali, nažalost, i sa smrtnim ishodima dječje igre u igraonicama i bazenima.

Jednako tako postoji i zakonska praznina koja se tiče mogućnosti da osobe koje su počinitelji kaznenih djela na štetu djeteta osnuju igraonicu koja nudi usluge rada s djecom.

Zbog svih tih razloga, u Uredu pravobraniteljice za djecu je 14. lipnja 2019. održan tematski radni sastanak o sigurnosti djece u igraonicama i na igralištima. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – pomoćnik ministrice Ivica Bošnjak i Ivana Udovičić, zatim, savjetnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Larisa Ott Filipović, predstavnice Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Đema Bartulović i Dinka Vorel, viša tržišna inspektorica Smiljka Selanec iz Državnog inspektorata, Stella Fišer Marković iz Ureda Vlade RH za udruge te predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Akreditacijske agencije. Uz pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, na sastanku su bile i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika te savjetnica Ana Albrecht.

Cilj sastanka bio je razmotriti mogućnost što hitnijeg donošenja propisa o igraonicama i igralištima kojim će se ukloniti sadašnje pravne praznine te regulirati potrebna evaluacija programa igraonica, podizanje standarda njihova osnivanja te nadgledanje i nadziranje prostornih, sadržajnih i kadrovskih uvjeta u igraonicama i drugim mjestima na kojima djeca provode slobodno vrijeme, igraju se i zabavljaju. Jedan od zaključaka sastanka je nužnost poboljšanja zakonskog okvira te izrade smjernica za sigurnu dječju igru, što se temelji na stvarnim, često tragičnim primjerima stradavanja djece ili ugrožavanja njihove sigurnosti u igraonicama i na igralištima. Zaključeno je i da je nužno donijeti jedinstvene standarde sigurnosti različitih udruga/obrta/trgovačkih društava koji nude programe i usluge za djecu, a koji nisu obuhvaćeni sadašnjim propisima. Daljnje odgađanje donošenja tih dokumenata znači nastavak zanemarivanja obveza u zaštiti sigurnosti djece te, nažalost, i daljnju izloženost djece nemalim rizicima.