Izbornik

Konferencija COPE-a: Za učinkovitije javne politike u zaštiti djece zatvorenika

Konferencija COPE-a: Za učinkovitije javne politike u zaštiti djece zatvorenika

Paneuropska mreža Children of prisoners Europe – COPE, zajedno s portugalskom nevladinom organizacijom Confiar, bila je domaćin godišnje konferencije COPE-a i više pratećih događaja održanih od 2. do 4. lipnja 2022. u Cascaisu u Portugalu. Tema konferencije bila je “Moj roditelj je uhićen. Što sada? – Javne politike za budućnost”. Osim opće skupštine COPE-a, u Cascaisu je održan i forum, zatim tematske radionice, te susreti posvećeni daljnjem  razvoju te paneuropske mreže.

Na konferenciji se govorilo o aktualnoj razini svijesti i kvaliteti mjera za djecu čiji su roditelji  u sukobu sa zakonom, na području cijele Europe. O svojim perspektivama i radu govorili su suci,  predstavnici zatvorskih službi, članovi civilnih udruga, akademski i pravni stručnjaci. Naglašavala se važnost konkretne i svrhovite odgovarajuće međusektorske podrške djeci pogođenoj time što im je roditelj u sukobu sa zakonom – od trenutka uhićenja roditelja do puštanja na slobodu – kao i neki od pristupa stvaranju javnih politika, posebno u području sudovanja, rada policije i odgojno-obrazovnog rada.

Sama konferencija je jedan od načina obilježavanja svjesnosti o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru i dio aktivnosti paneuropske kampanje koja se svake godine u cijelom lipnju odvija pod geslom “Krivnja nije moja, ali kazna ipak jest”. To je za Ured pravobraniteljice za djecu jedan od načina na koji sudjeluje u kampanji, uz ostale aktivnosti ususret kampanji i nakon nje. Te su aktivnosti tečajevi za pravosudne policajce, obilazak zatvora, predstavljanje i zagovaranje prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom – u javnosti, medijima, među stručnjacima, a ove godine dodatno i predstavljanje najnovije publikacije Ureda pravobraniteljice za djecu pod naslovom “S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”. Knjiga je javno promovirana u Zagrebu i Osijeku, te je podijeljena stručnjacima iz raznih resora koji dolaze u doticaj s djecom zatvorenika i zatvorenicima roditeljima. U promotivnim aktivnostima ove je godine Ured pravobraniteljice poseban naglasak stavio na potencijal škola i vrtića u pružanju podrške djeci zatvorenika.

Na konferenciji COPE-a i drugim događanjima sudjelovale su zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar, koje su na općoj skupštini sudjelovale u raspravi o statusnim pitanjima i sudjelovanju hrvatskog Pravobranitelja za djecu u tijelima mreže, izložile tijek i načine njegove trogodišnje komunikacije s Odborom za prava djeteta UN-a kako bi, među ostalim, Odbor dobio najbolju sliku o stanju prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom i o različitim naporima sustava koji brinu o ovoj skupini djece u ranjivoj situaciji.

Osim Ureda pravobraniteljice za djecu, iz Hrvtaske je na konferenciji COPE-a sudjelovala i Ivana Zanze, direktorica Udruge Roditelji u akciji – Roda, koja je također aktivni član COPE-a.