Izbornik

Konferencija ENABLE – “Aktivno građanstvo danas i sutra” o prevenciji vršnjačkoga nasilja

Konferencija ENABLE – “Aktivno građanstvo danas i sutra” o prevenciji vršnjačkoga nasilja

U Zagrebu je 21. i 22. rujna 2016., uz podršku Europske komisije i Vijeća Europe, održana međunarodna konferencija ENABLE – “Aktivno građanstvo danas i sutra” (Active citizenship Today and Tomorrow), posvećena unapređivanju prevencije vršnjačkoga nasilja kroz poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja djece te vršnjačke potpore. Izlaganja vrsnih stručnjaka i iskusnih praktičara u području zaštite djece od svih oblika nasilja, uključujući i cyberbullying, pratilo je više od stotinu stručnjaka, roditelja i djece iz desetak zemalja. Konferenciju je vodila svjetska ekspertica za prevenciju nasilja nad djecom i voditeljica ENABLE projekta Janice Richardson. Sudionicima se na početku obratila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

ENABLE je Europska mreža za prevenciju vršnjačkog nasilja u školi i u slobodnom vremenu, koja u pet europskih zemalja provodi istoimeni program. Program ENABLE usmjeren je na djecu od 11 do 14 godina, a njegov je cilj osnažiti djecu putem socijalnog i emocionalnog učenja te ih osposobiti za pružanje vršnjačke potpore. Program se već dvije godine provodi u Belgiji, Danskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, a nedavno se uključila i Rumunjska.

U Hrvatskoj u programu sudjeluju učenici pet osnovnih škola iz Zagreba i iz Knina.
Zamjenica pravobraniteljice za djecu M. Gabelica Šupljika istaknula je kako Ured pravobraniteljice snažno podupire inicijative koje prepoznaju važnost aktivnog sudjelovanja djece u prevenciji nasilja i potrebu osnaživanja djece za takvo sudjelovanje uz primjerenu podršku educiranih stručnjaka, što je istaknula kao osobitu vrijednost ENABLE programa. Predstavila je tom prilikom ‘dječju’ Strategiju protiv vršnjačkoga nasilja s naglaskom na prevenciji psihičkoga zlostavljanja i isključivanja djece, koju je izradila Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu MMS – grupa djece u dobi od 12 do 18 godina koja pomažu pravobraniteljici u radu.


Tijekom dva dana održana su izlaganja i prezentacije u kojima je promoviran holistički pristup koji sagledava ponašanje djece u cjelini, uključujući i njihovo online okruženje i aktivnosti. Glavno je pitanje bilo zašto je, uza sve preventivne programe i antibullying kampanje, nasilje i dalje tako veliki problem u školi i dječjem okruženju i na koji način osigurati kvalitetan rad i sa žrtvama i sa počiniteljima nasilja. Prezentirani su rezultati istraživanja o ponašanju djece i roditelja na internetu, o raširenosti i trendovima u vršnjačkom nasilju, o povezanosti bullyinga, sextinga i selfie-kulture, prikazani su različiti modeli rada s djecom u podizanju njihove otpornosti i stjecanju vještina sigurnog korištenja interneta, kao i različiti oblici aktiviranja djece u suzbijanju verbalnog i drugog nasilja. Učenici su često svjesniji onoga što se događa među djecom i prije učitelja mogu otkriti pojavu vršnjačkoga nasilja. Stoga je važno pomoći im da steknu samopouzdanje, osjećaj odgovornosti i empatije, da ne budu nezainteresirani promatrači ravnodušni prema patnji žrtve nasilja.

Iznimna vrijednost konferencije bilo je i to što su u njoj sudjelovala djeca, koja su izvještavala o svojem radu u školi u suzbijanju nasilja, predstavljala svoje programe te iznosila svoje viđenje problema povezanih s bullyingom i cyberbullyingom.


Organizirane su radionice koje su se bavile odabranim ključnim izazovima: kako među djecom podići svjesnost o digitalnim tragovima koje ostavljaju svojim objavama na društvenim mrežama; kako jačati empatiju i etiku u komunikaciji; kako uključiti ‘promatrače’ i potaknuti ih da se suprotstave nasilju; zaštita privatnosti i sigurnost na internetu; razlikovanje slobode govora od govora mržnje i ekstremizma; osmišljavanje uloge vršnjaka-pomagača.

Nasilje među djecom je složen problem i ne treba umišljati da ga je moguće lako riješiti, ali s tim zadatkom se svi koji rade s djecom moraju trajno baviti. Važnim iskorakom sudionici konferencije vide sagledavanje ovoga problema u kontekstu socijalnog i emocionalnog učenja, odnosno razvoja ličnosti koja će znati komunicirati bez nasilja, reagirati protiv nasilja kad ga uoči te zatražiti pomoć za sebe i druge kad je to potrebno. To znači i osposobiti učitelje da trajno pružaju takvu poduku i podršku učenicima.

ENABLE program je jedan od mogućih odgovora. Za provođenje programa osmišljen je priručnik, a komplet s materijalima za učenike, učitelje, roditelje i voditelje kampanje protiv nasilja dostupan je i na hrvatskom jeziku na www.ucitelji.hr.

Rad konferencije pratila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego.