Izbornik

Konferencija Eurochilda u Milanu o dječjem sudjelovanju

Konferencija Eurochilda u Milanu o dječjem sudjelovanju

Milano EurochildU Milanu je od 13. do 15. studenoga 2013. održana Godišnja konferencija organizacije Eurochild “Stvaranje inkluzivne Europe – doprinos dječje participacije“ (Building an inclusive Europe – the contribution of children’s participation). U radu konferencije sudjelovale su i pravobraniteljica Mila Jelavić i njezina savjetnica Davorka Osmak Franjić te su kao primjer dobre prakse predstavile rad Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Eurochild kao svoj glavni cilj ističe unapređivanje dobrobiti i dječjih prava u Europi kroz izgradnju mreže aktivnih organizacija i pojedinaca koji ulažu napore u poboljšanje kvalitete života djece i mladih u Europi. Ovogodišnju je konferenciju realizirala organizacija Albero della Vita Faundation, članica mreže Eurochild, u suradnji s talijanskim pravobraniteljem za djecu, gradskom upravom Milana te mrežom PIDIDA.

Glavni cilj konferencije je promocija i priznavanje dječjih organizacija, jačanje njihovog utjecaja na život djece i obitelji te zajednice u cjelini, odnosno priznavanje djece kao ravnopravnih građana koji participiraju u zajednici u kojoj žive, a nisu samo primatelji ili pasivni članovi koji ovise o odlukama drugih.

Tijekom konferencije organizirani su posjeti ustanovama u Milanu kako bi se sudionici upoznali s participacijom djece u različitim sustavima (obrazovanje, rekreacija, sport i kulturne aktivnosti, zdravlje, prevencija i obiteljska podrška, sustav zaštite djece, sustav odlučivanja itd.).

U sklopu konferencije održana je i panel diskusija u kojoj je sudjelovala dr. sc. Bruna Profaca, psihologinja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Tijekom diskusije razmatrala su se pitanja dječje participacije, njenog značenja te načina kako se ona provodi u praksi, kako aktivnim sudjelovanjem djeca i mladi utječu na uvjete u kojima žive i kako pridonose izgradnji društva uključenosti. B. Profaca iznijela je iskustva iz kliničkog rada s djecom i mladima te kako se u pojedinim situacijama ostvaruje pravo djece da ih se čuje u vezi s pitanjima koja se odnose na njih.

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i savjetnica Davorka Osmak Franjić u dijelu konferencije koji se odnosio na primjere dobre prakse prikazale su rad Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) s naglaskom na zajednička postignuća MMS-a i pravobraniteljice koji rade u suradnji i partnerstvu. Pravobraniteljica je u svom izlaganju iznijela primjere dobre prakse sudjelovanja djece, koje je u partnerstvu s odraslima rezultiralo boljim uvidom u stavove i mišljenja djece i mladih u vezi s dobnom granicom dobrovoljnog stupanja u spolne odnose sa starijim partnerima, a nakon toga i promjenama Kaznenog zakona uvezi s ovim pitanjem. Govorila je o tome na koji način je dijalog s djecom  pridonio boljem razumijevanju njihovih potreba i očekivanja vezanih za pitanje sadržaja i izvedbe spolnog odgoja u školama. Opisano je partnerstvo naše institucije s djecom i mladima – učenicima Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu u prevenciji nasilja u društvu te kako članovi MMS-a svojim prijedlozima i mišljenjima aktivno pridonose aktivnostima pravobraniteljice za djecu usmjerenim poboljšanju položaja djece u društvu. Pravobraniteljica se osvrnula na  do sada naučene lekcije u komunikaciji s djecom te dileme i izazove u ovom području zaštite i ostvarivanja prava djeteta.