Izbornik

Konferencija Hrvatske udruge socijalnih radnika posvećena siromaštvu

Konferencija Hrvatske udruge socijalnih radnika posvećena siromaštvu

113582465_konferencija_OpatijaHrvatska udruga socijalnih radnika organizirala je svoju IV. konferenciju u Opatiji od 4. do 6. listopada 2010., pod nazivom “Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad”. Konferenciju je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

Europski parlament i Vijeće Europske unije proglasili su godinu 2010. godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Diljem Europe održavaju se brojni skupovi o tim temama koje su također aktualne u hrvatskom društvu. Cilj je konferencije bio da se, kroz izlaganja, radionice i prezentacije putem postera, prikažu različita iskustva profesije socijalnog rada u područjima osnaživanja i zagovaranja siromašnih i socijalno isključenih skupina, pristupa javnim dobrima, uslugama i socijalnim pravima, kao i ulozi civilnog sektora i vjerskih organizacija u pružanju podrške socijalnom uključivanju siromašnih i socijalno osjetljivih skupina.