Izbornik

Konferencija o pravu djeteta na uzdržavanje

Konferencija o pravu djeteta na uzdržavanje

Na poziv Udruge za unaprjeđenje kvalitete življenja LET iz Zagreba, savjetnica pravobraniteljice za djecu Branka Reić Kukoč sudjelovala je na Konferenciji “Pravo djece na uzdržavanje”, koja je održana 5. srpnja 2022. u online formatu, putem aplikacije Zoom. Tom prilikom savjetnica pravobraniteljice održala je izlaganje u kojem je predstavila iskustva, praksu i podatke Ureda pravobraniteljice za djecu kao i aktivnosti vezane uz zaštitu prava djece na uzdržavanje.

Izlaganja na konferenciji održali su i dipl. socijalna radnica Iva Jovović, izvršna direktorica udruge LET, koja je predstavila aktivnosti udruge namijenjene jednoroditeljskim obiteljima, te odvjetnik Daniel Brkan, koji je predstavio pitanja koja stižu u pravnu kliniku LET-a. Konferenciju Udruge Let pratilo je 294 stručnjaka različitih struka, socijalnih radnika, psihologa, pravnika i ostalih.

Uzdržavanje je djetetovo egzistencijalno pravo i njegovo plaćanje predstavlja roditeljsku obvezu, koje se radno sposobni roditelj ne može osloboditi, istaknula je u svojem izlaganju Branka Reić Kukoč, navodeći da Ured pravobraniteljice za djecu godišnje prima oko 40 pisanih i još toliko usmenih obraćanja roditelja i ostalih građana, koji se odnose na to djetetovo pravo.

Često pritužbe sadrže primjedbe na postupke roditelja-neplatiše uzdržavanja, kao i pritužbe na funkcioniranje sustava u cjelini ili pak nekog pojedinog segmenta, primjerice na parnični, ovršni ili kazneni postupak, poteškoće u ostvarivanju uzdržavanja iz inozemstva ili na postupak radi priznavanja prava na privremeno uzdržavanje. Zapreke na koje djeca i roditelji nailaze i neučinkoviti odgovor sustava zaštite prava i interesa djece, roditelji doživljavaju kao “borbu s vjetrenjačama”. Stoga se uočava potreba dopune niza propisa koji reguliraju ovu materiju, kao i potreba za stalnim edukacijama i senzibilizacijom stručnih radnika različitih institucija koji donose odluke vezane uz djetetovo pravo na uzdržavanje. Također je u okviru kaznenog zakonodavstva potrebno osigurati efikasnije mehanizme zaštite prava djece na uzdržavanje.

Savjetnica Reić Kukoč istaknula je da se očekuje odlučniji angažman i pomoć države, budući da je dosadašnja pomoć u vidu privremenog uzdržavanja nedostatna i vremenski ograničena. Također je potrebno osmisliti i osigurati pomoć djeci koja zbog različitih životnih okolnosti trajno ostaju bez sredstava za uzdržavanje, primjerice djeci bez utvrđenog očinstva, djeci radno nesposobnih roditelja, djeci koja nakon smrti roditelja ne uspiju ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu, djeci koja ne ostvaruju pravo na uzdržavanje ni nakon isteka privremenog uzdržavanja, djeci čiji je roditelj odsutan i nepoznata boravišta, kao i u slučajevima kad roditelj boravi i radi u državi koja nije potpisnica međunarodnih dokumenata kojima se olakšava prekogranična naplata uzdržavanja.