Izbornik

Konferencija “Prevencija socijalne isključenosti mladih: primjeri dobre prakse”

DeckiOrganizacija mladih Status:M organizirala je 29. svibnja 2017., u prostoru Udruge Roda u Žerjavićevoj ulici, konferenciju pod nazivom “Prevencija socijalne isključenosti mladih: primjeri dobre prakse”. Konferencija je predstavljala završnicu rada u sklopu trogodišnjeg programa “Budi muško, promijeni svijet – prevencija institucionalizacije adolescenata i izgradnja kapaciteta centara za socijalnu skrb, odgojnih zavoda te organizacija civilnog društva za rad s mladićima”, koje financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
U sklopu konferencije održana su četiri panela: “Mladi u riziku od socijalne isključenosti”, “Mlade osobe u romskoj zajednici”, “Mlade osobe s poremećajima u ponašanju” i panel “Međusektorska suradnja”.
Na prvom panelu je, iz perspektive Pravobranitelja za djecu, o socijalno isključenoj djeci i riziku od socijalnog isključivanja djece govorila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.