Izbornik

Konferencija “Azil i neregularne migracije”

Konferencija “Azil i neregularne migracije”

AzilU  Kući ljudskih prava u Zagrebu 7. ožujka 2011. održana je konferencija “Azil i neregularne migracije – usklađenost zakonodavstva i prakse hrvatskih institucija s europskom pravnom stečevinom”, u povodu prezentacije istoimene analize Centra za mirovne studije.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Vladinog ureda za ljudska prava, UNHCR-a, MUP-a, Ureda pučkog pravobranitelja, Povjerenstva za azil, Doma za odgoj djece i mladeži Dugave i drugi sudionici. Konferenciju je pratila i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Gordana Filipović. Tijekom konferencije održane su dvije rasprave: “Maloljetnici u sustavu azila” i “Prostor usklađivanja zakonodavstva u području nezakonitih migracija i azila”. U uvodnom dijelu Konferencije Emina Bužinkić iz Centra za mirovne studije predstavila je istraživanje pod nazivom “Usklađenost zakonodavstva i prakse hrvatskih institucija s europskom pravnom stečevinom na području azila i neregularnih migracija”.

U raspravi je istaknuto kako je područje azila posebno unaprijeđeno uspostavljanjem neovisnog drugostupanjskog tijela Povjerenstva za azil te osnivanjem prihvatilišta za tražitelje azila i azilante u Kutini. U cilju još kvalitetnije provedbe Zakona o azilu, Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je Pravilnike koji uređuju područje smještaja, zdravstvenog pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, a donesena je i Odluka o programu hrvatskog jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante, a cilju njihovog boljeg integriranja u hrvatsko društvo. (Foto: www.cms.hr)