Izbornik

Konferencija “Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska”

Konferencija “Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska”

Djeca mladjaPod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za djecu, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Koordinacija udruga za djecu zajedno organiziraju konferenciju “Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska”. Konferencija će se održati 27. studenoga 2012., u Hrvatskome saboru (Dvorana Ivana Mažuranića), s početkom u 10 sati.

 

Sudionicima će se na početku obratiti pravobraniteljica Mila Jelavić ipredsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. O ključnim odrednicama politike prema djeci u Europskoj uniji izvijestit će šef Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Paul Vandoren, a Igor Kolman, član izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predstavit će novu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta 2012.-2015. Zatim će, o tome kako se u Hrvatskoj ostvaruju prava djece putem sustava socijalne politike, zdravlja, odgoja i obrazovanja te pravosuđa, izvijestiti resorni ministri i njihovi suradnici, a predstavnici udruga za djecu iznijet će viđenje ove tematike iz perspektive nevladinoga sektora. Bit će to poticaji za raspravu o sadašnjem stanju dječjih prava, u kontekstu skorog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te u svjetlu domaćih i međunarodnih strateških dokumenata.

Namjera je organizatora ovoga skupa potaknuti i usmjeriti pozornost javnosti na važnost kreiranja strategija i politika prema djeci, kao i mehanizama kojima će se zacrtani standardi zaštite dječjih prava doista oživotvoriti u praksi, u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj. Četiri najvažnija cilja, na koje ukazuje Vijeće Europe, su: uklanjanje svih oblika nasilja nad djecom, zaštita prava ranjivih skupina, olakšan pristup djece sustavima i službama za zaštitu njihovih prava te aktivno sudjelovanje (participacija) djece u društvu.

Koliko se Hrvatska zasad približila tim ciljevima – ili koliko je još daleko od njih, pokazat će i ova konferencija, u kojoj se očekuje aktivno sudjelovanje saborskih zastupnika, predstavnika nadležnih tijela, institucija i stručnjaka u području prava djece te organizacija civilnog društva.

U prilogu pogledajte program konferencije i Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta 2012.-2015.