Izbornik

Konferencija “Potporom do škole za sve”

Konferencija “Potporom do škole za sve”

IDEM_2U Zagrebu je 7. srpnja 2011., u organizaciji Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM održana 3. konferencija “Potporom do škole za sve”. Uime Ureda pravobraniteljice za djecu, konferenciji je prisustvovala savjetnica Tanja Opačak, koja je održala i izlaganje Kako oživotvoriti čl. 23 i čl. 28. Konvencije o pravima djeteta i čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom?”.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta “Cjeloživotnim obrazovanjem učitelja do škole za sve”.  Cilj i svrha projekta je ostvarenje inkluzivnog društva kroz povećanje edukacijske uključenosti učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolsko obrazovanje. A svrha Konferencije bila je prikazati rezultate projekta i omogućiti razmjenu iskustava o važnosti cjeloživotnog obrazovanja za ostvarenje strateškog cilja obrazovne politike Republike Hrvatske: obrazovanja koje pruža jednake mogućnosti svim učenicima u “školi za sve”.

Konferencija je okupila predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za  odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Vladinog ureda za ljudska prava, Delegacije EU u Republici Hrvatskoj, a skupu je nazočila i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Projekt  se provodio u školskoj godini 2010./11., a uključio je stručnjake iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova (edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake, psihologe i socijalne radnike), te stručne suradnike i profesore srednjih škola iz pet hrvatskih gradova – Zadra, Šibenika, Osijeka, Vukovara i Zagreba. Projekt se financirao iz IV. komponente IPA programa – pred pristupnog fonda  Europske unije za Hrvatsku – (IPA  for the Human Resources Development Component in Croatia 2007-2009).

Glavne aktivnosti jednogodišnjeg projekta bile su dvije edukacije: jedna za profesore jedanaest srednjih škola, a druga za stručnjake pet posebnih odgojno-obrazovnih ustanova. Povećanjem kompetencija profesora utječe se na povećanje uspješnosti u školovanju učenika s teškoćama u razvoju kao i ostalih učenika jer stručna osposobljenost mijenja vrijednosni sustav i pristup učenicima u razredu.

U cilju stjecanja kompetencija profesora za individualiziran pristup učenicima s posebnim potrebama te stručnjaka posebnih ustanova za rad u mobilnim stručnim timovima, svi su polaznici, uz pohađanje edukacijskih radionica (40 ili 80 sati) imali obvezu praktične primjene stečenih znanja i vještina u školi te izradu završnog rada. Sudionici projekta su na konferenciji primili potvrdnice o uspješno završenoj edukaciji.

Profesori koji su prošli edukaciju osposobljeni su za izradu i primjenu individualiziranih odgojno – obrazovnih programa, što pridonosi socijalnoj inkluziji učenika u razredu te utječe na samopoštovanje i ostvarivanje potencijala svih učenika. U ovu projektnu aktivnost bili su uključeni nastavnici iz sljedećih 11 škola: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Strukovna škola Šibenik, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar, Hotelijersko turistička škola Zadar, Poljoprivredna škola Zagreb, Ugostiteljsko-turističko učilište (Zagreb), Elektrostrojarska obrtnička škola (Zagreb), Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” Osijek, Strukovna škola Vukovar i Tehnička škola Nikole Tesle (Vukovar).