Izbornik

Konferencija u BiH “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Konferencija u BiH “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

Tuzla_2“Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” iz Bosne i Hercegovine, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, organiziralo je Međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak na skupu je održala plenarno izlaganje pod nazivom “Unapređenje kvalitete života djece i mladih – uloga i iskustva Pravobranitelja (Ombudsmana) za djecu u Republici Hrvatskoj”.

Teme kojima se konferencija bavila bile su: unapređenje kvalitete života i kreativne afirmacije djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, zaštita sloboda i prava djece, razvijanje programa kojima će se povećati obuhvat djece osnovnoškolskim obrazovanjem, pružanje podrške osobama s invaliditetom, informiranje i educiranje šire društvene javnosti o potrebama djece i mladih i o inkluziji djece i mladih s teškoćama u razvoju putem medija, mijenjanje stavova prema osobama s invaliditetom, pružanje podrške trajnom procesu dijaloga između roditelja, nastavnika, vladinih i nevladinih organizacija s ciljem unapređivanja inkluzije i cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava, poticanje znanstveno-istraživačkog rada u korist djece s teškoćama u razvoju te djece i mladih općenito, kao i suradnja među institucijama odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te drugim institucijama koje se bave zaštitom, edukacijom i rehabilitacijom djece i mladih.

Uz predstavnicu Pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, plenarna izlaganja održali su mr. sc. Fadil Imširović iz Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Zoran Cipek koji je predstavio Udrugu za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima “Krijesnica” iz Hrvatske. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, a kroz poster-prezentacije i rasprave predstavljeni su brojni problemi, ali i primjeri dobre prakse u pojedinim državama. Raspravljalo se o značenju pojma inkluzija, preduvjetima za inkluziju djece s teškoćama u razvoju, značajnim preprekama na tom putu te ulozi struke, posebice edukatora-rehabilitatora u poticanju inkluzije.

“Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih” osnovano je s ciljem zadovoljavanja svih potreba djece kroz poticanje tjelesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja, podrške u savladavanju školskog programa, organiziranja slobodnog vremena, razvoja prijateljstva, promoviranja kvalitetnih modela grupne zabave, razvijanja dječje kreativnosti, poticanja druženja djece i odraslih i njegovanja boljih odnosa i unapređivanja stvaralačkih metoda u obrazovanju. Jedan od ciljeva Udruženja je i razvoj i unapređenje defektološke misli i prakse te poboljšanje statusa i kvalitete rada defektologa (edukatora i rehabilitatora).