Izbornik

Konferencija Vijeća Europe: “Jačanje djetetovih prava kao ključa buduće Europe”

Konferencija Vijeća Europe: “Jačanje djetetovih prava kao ključa buduće Europe”

Kako bi obilježilo 30. godišnjicu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Evaluaciju Strategije VE za prava djeteta (2016.-2021.), Vijeće Europe organiziralo je konferenciju u okviru francuskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, u Strasbourgu od 13. do 14. studenoga 2019. godine.

Konferencija je organizirana s ciljem iniciranja dijaloga o glavnim izazovima za prava djece, uključujući predstavnike država, pravobranitelje za djecu, predstavnike civilnog društva i drugih subjekata te međunarodne eksperte za prava djece. U toj prigodi okupilo se oko 300 sudionika na forumu, njegujući dinamičnu razmjenu mišljenja i raspravu, tražeći inovativne ideje uz sudjelovanje predstavnika francuske vlade, članova parlamenta, predstavnika pravobraniteljskog ureda za prava djece i drugih stručnjaka koji su dali pregled i odgovore na postavljena pitanja u različitim temama i panelima.

Iako je nesporno da je u proteklom razdoblju postignut napredak u području prava djece na globalnoj razini, sudionici su tijekom konferencije propitivali nedostatke, prepreke i izazove u zakonodavstvu i politici u pogledu poštovanja i ostvarivanja prava djece. U različitim panelima međunarodni stručnjaci zajedno s djecom predstavili su pitanja s kojima se susreću u svakodnevnom radu, s aktualnim izazovima u odnosu na Konvencijom zajamčena prava djece i njihovo ostvarivanje. Razgovaralo se o mogućnostima za unapređivanje i zaštitu dječjih prava, te o mogućnostima za podršku punoj primjeni Konvencije i standarda Vijeća Europe.

Sudjelovanje djece u odlukama koje se tiču ​​njih samih i u javnom životu jedan je od glavnih suvremenih izazova, a to je ujedno i jedan od zaključaka ove konferencije. Zaključeno je da će svi subjekti uložiti napore, svaki iz svog djelokruga nadležnosti, kako bi se osiguralo da doprinos djece i glas djece na općoj razini budu vidljiviji i da se uzimaju u obzir.

Dio konferencije bio je posvećen ‘Sofijskoj strategiji’ – Strategija Vijeća Europe za prava djeteta (2016.-2021.), koja daje zajedničku viziju jačanja prava djeteta i predviđa sve akcije dijeleći ih u pet prioritetnih područja: 1. Jednake mogućnosti za svu djecu; 2. Sudjelovanje sve djece; 3. Život bez nasilja za svu djecu; 4. Pravosuđe prilagođeno djetetu – za svu djecu; 5. Prava djeteta u digitalnom okruženju.

U brojnim panelima raspravljalo se o ostvarenom napretku i daljnjem unapređivanju u ovim prioritetnim područjima, ali su isto tako komentirane i uočene poteškoće u postizanju preporučenih standarda u tim područjima. Tijekom Konferencije predstavljeni su primjeri koji pokazuju kako su pojedine države u Strategiji pronašle poticaj za svoje zakonodavne i političke reforme.

Dio Konferencije predstavljen je pod sloganom “Redefining Power – Jačanje prava djece kao ključa buduće Europe”. Na konferenciji su održane panel rasprave pod sljedećim nazivima:

Jačanje i unapređivanje koordinacije globalnih i europskih programa radi povećanja njihovog utjecaja na dječja i ljudska prava;

Moć uključivanja: borba protiv nesigurnosti, siromaštva i isključenosti i promicanje jednakih mogućnosti za svu djecu;

Moć medija: informirati, inspirirati ​​i mobilizirati poštujući dječja prava;

Moć progovaranja protiv nasilja: zaustavljanje nasilja nad djecom;

Moć podataka: transparentnost slobode izražavanja i privatnost djece;

Moć djece: oblikovanje i mijenjanje političkih planova za novu generaciju aktivista

Moć tehnologije: iskorištavanje mogućnosti i odgovor na nove izazove u odnosima djece i tehnologija;

Moć obiteljskih odnosa: poštivanje najboljeg interesa djeteta u razvodu i razdvajanju od roditelja;

Moć  podrške: reagiranje i sprečavanje seksualnog nasilja počinjenog od strane djece.

U panel raspravama sudionici su razgovarali o nedavnim političkim, društvenim, tehnološkim i drugim događajima koji imaju utjecaja na djecu i ostvarivanje njihovih prava, te o mogućnosti uključivanja u dijalog koji omogućava provedbu strateških planova o dječjim pravima. Sudionici su se, u vezi s različitim pitanjima, uglavnom suglasili da će u svojim budućim postupanjima u svojim državama, u skladu sa svojim nadležnostima i u skladu s rastućim trendovima i izazovima koje donosi suvremeno doba, nastojati provoditi mjere za jačanje zaštite djece i zalagati se za napredovanje prema pravednijim i nenasilnim društvima, u kojima su zaštita i sudjelovanje djece prioritet te ujedno i cilj i sredstvo za osiguranje europskih vrijednosti, na način koji će izdržati test vremena. U skladu s tim, konferencija je podržala i zaokružila akciju Vijeća Europe za podršku državama članicama u njihovim naporima u postizanju Agende za održivi razvitak do 2030. godine.

Tijekom konferencije djeca iz različitih europskih zemalja imala su priliku ravnopravno sudjelovati u raspravi, izlagati na panelima, ali i pokazati različite umjetničke izvedbe u čast obilježavanja 30. godina UN-ove Konvencije o pravima djeteta.