Izbornik

Kongres studenata prava – o maloljetnicima u kaznenom postupku

PUP MaloljetnikU organizaciji Studentskog zbora, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu je od 26. do 28. travnja 2017. održan 2. Kongres studenata prava “Maloljetnici i mlađi punoljetnici u kaznenom postupku”. Tijekom tri dana brojni stručnjaci iz policije, sudova, državnih odvjetništava, centara za socijalnu skrb, zdravstvenih ustanova, udruga te znanstvenici s fakulteta, za studente s pravnih fakulteta u Splitu, Zagrebu i Osijeku održali su 13 izlaganja koja se odnose na maloljetničko sudovanje u Hrvatskoj. Među njima je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović koja je održala predavanje “Zaštita prava i interesa djece u sukobu sa zakonom – međunarodni standardi”.

U svojem izlaganju S. Vladović je predstavila međunarodne dokumente i standarde koje je Hrvatska dužna poštovati i unijeti u svoj pravni poredak kao država stranka Konvencije o pravima djeteta i članica EU.
U pristupu i obradi teme organizatori su poštovali načelo međuresorne suradnje i multidisciplinarnoga pristupa, tako da su o delinkvenciji mladih, osim pravnika – sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i fakultetskih profesora, iz perspektive svoje struke i profesionalne uloge koju obnašaju govorili i socijalni pedagozi, kriminolozi, liječnici – psihijatri te stručnjaci u civilnom sektoru. Prikazani su različiti pristupi i načini djelovanja u radu s djecom i mladima koji čine kaznena djela, a koji u konačnici imaju zajednički cilj – generalnu i specijalnu prevenciju delinkvencije mladih osoba u društvu.