Izbornik

Međunarodni webinar psihologa o povezanosti ljudskih prava i psihologije

Međunarodni webinar psihologa o povezanosti ljudskih prava i psihologije

U organizaciji Globalne mreže psihologa za ljudska prava (Global Network of Psychologist for Human Rights) i Međunarodnog vijeća psihologa (International Council of Psychologists) 27. siječnja 2022. održan je prvi u seriji webinara o ljudskim pravima i psihologiji. Na webinaru je izlagala Nora Sveaass, klinička psihologinja sa sveučilišta u Oslu, koja se bavi  traumatiziranim migrantima, izbjeglicama i žrtvama mučenja, a članica je UN-ovog pododbora za prevenciju mučenja. Izlagač je bio i Mike Wessells, socijalni i dječji psiholog sa Sveučilišta Columbia (SAD), koji istražuje utjecaj ratnih zbivanja i političkog nasilja na djecu. Moderator webinara bila je Marlena Plavšić s Filozofskog fakulteta u Puli.

Temeljno pitanje u raspravi bilo je: Zašto su ljudska prava važna u psihološkoj profesiji?

Kroz prikaze slučajeva i rada sa žrtvama mučenja, obiteljskog nasilja i s osobama sa psihičkim problemima, govorilo se o načinima na koje se psiholozi mogu uključiti u promicanje i zaštitu ljudskih prava, te pridonijeti sprečavanju kršenja tih prava, u sklopu svojih redovitih profesionalnih aktivnosti. Izlagači naglašavaju da bogate veze između psihologije i ljudskih prava dijelom proizlaze iz specifičnog znanja i uvida psihologa u ljudski život, dobrobit i dostojanstvo. Psiholozi često rade u okruženjima gdje postoji rizik od kršenja ljudskih prava, uključujući zlostavljanje ili čak mučenje. Znanost i struka psihologije sadrže znanje i uvid o ljudskom razvoju i ranjivosti, komunikaciji među osobama i uvjetima koji mogu omogućiti promjenu.

Na webinaru je bilo riječi i o međunarodnim dokumentima koji obvezuju i psihologe, te o uključenosti psihologa u mehanizme nadzora ili monitoringa, kao i o sudjelovanju psihologa u civilnom sektoru i u izradi alternativnih izvješća o stanju ljudskih prava u pojedinim državama.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu RH webinar su pratile zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Davorka Osmak Franjić.