Izbornik

Međuresorni sastanak u Dječjem domu Tić u Rijeci

Na poziv i u organizaciji Dječjeg doma Tić u Rijeci, 15. studenoga 2022. održan je radni sastanak predstavnika ustanova i organizacija koje se na području Rijeke bave djecom i obiteljima te na različite načine doprinose zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Cilj sastanka bio je jačanje međusektorske suradnje te unapređivanje sustava podrške djeci i mladima koji su proživjeli nasilje ili su u riziku od nasilja. Povod sastanku bio je obilježavanje Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja 18. studenoga, Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece 19. studenoga i Svjetskog dana dječjih prava 20. studenoga.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Grada Rijeke, Centra za socijalnu skrb Rijeka, Policijske uprave Primorsko-goranske, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Općinskog i Županijskog suda u Rijeci, Obiteljskog centra Rijeka, Doma Sv. Ana, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Udruge UZOR, Udruge Terra, SOS Rijeka i Dječjeg doma “Tić” Rijeka, te Ureda pravobraniteljice za djecu. Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice, na sastanku je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar.

Sudionici su na sastanku predstavili svoje aktivnosti i programe koje provode za djecu, mlade, obitelji i druge kategorije građana, te planirane aktivnosti i aktualnosti na području Primorsko-goranske županije. U raspravi su također razmijenili informacije i promišljanja usmjerena unapređivanja sustava, naročito vezano uz djecu žrtve nasilja i zanemarivanja. Dogovorena je daljnja međusektorska suradnja i više susreta koji će uslijediti u sljedećem razdoblju.