Izbornik

Međunarodna ljetna pravna škola ELSA-e u Zadru

Međunarodna ljetna pravna škola ELSA-e u Zadru

Elsa ZadarU Zadru je od 19. do 26. srpnja 2015. održana 16. Međunarodna ljetna pravna škola s temom “Ljudska prava i globalizacija” (International Summer Law School Zadar – ISLS Zadar – “Human rights and globalization”) uz potporu UNHCR-a, ELSA-e International (Europske udruge studenata prava) i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić ondje je održala izlaganje i radionicu o zaštiti prava djece.

Jedan od glavnih ciljeva ELSA-e je edukacija o ljudskim pravima i promicanje prava. Međunarodna ljetna pravna škola Zadar tradicionalni je projekt ELSA-e Zagreb, koji se od 1999. godine održava svakoga ljeta u Zadru. To je najstarija ljetna pravna škola u ELSA mreži.

Na školi je sudjelovalo više od 40 međunarodnih i hrvatskih studenata. Ove godine sudionici su imali priliku slušati predavanja i raspravljati o pravima ugroženih skupina: nacionalnih manjina, žena, seksualnih manjina, osoba s invaliditetom, izbjeglica, azilanata i migracijskih radnika i djece.

Savjetnica pravobraniteljiceza djecu Ana Babić održala je izlaganje “Institucija pravobranitelja za djecu u službi implementacije Konvencije o pravima djeteta” (The institution of the ombudsman for children in the service of the implementation of the Convention on the rights of the childAchievements and Challenges) te radionicu pod naslovom “Mogućnosti i prepreke u zaštiti i promociji dječjih prava u digitalnoj eri” (Opportunities and barriers in the protection and  promotion of children’s rights in a digital age).