Izbornik

Međunarodni dan prava djeteta 20. studenoga

Međunarodni dan prava djeteta 20. studenoga

 

MegafonU povodu 20. studenoga, Međunarodnog dana prava djeteta, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić poziva sve odrasle i djecu da u školama, dječjim vrtićima, domovima za djecu, knjižnicama, klubovima i svim drugim mjestima gdje djeca provode vrijeme, odgovarajućim aktivnostima istaknu važnost i značenje Konvencije o pravima djeteta.

Pravobraniteljica ujedno poziva i sve institucije i predstavnike vlasti, od lokalne do nacionalne razine, da svatko u svome resoru i području učini sve što može kako bi se doista poštovala prava svakog djeteta. To se među ostalim, mjeri i odgovarajućim stavkama u državnom i lokalnim proračunima te je važno pratiti koliko se sredstava ulaže u podizanje kvalitete života djece, kroz odgoj i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturne, rekreacijske i druge aktivnosti djece. Poštovati prava djece znači i donijeti odluku da se na tim stavkama ne štedi.

Odnos države prema djeci vidljiv je i u nacionalnim planovima i strategijama usmjerenim na djecu. Podsjećamo da krajem 2012. godine prestaje važiti Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, a taj je dokument zapravo operacionalizacija i provjera stvarne primjene Konvencije o pravima djeteta u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj. Očekujemo, stoga, da se što prije izradi novi plan za djecu, za godine koje slijede. Ususret donošenju tog plana, Ured pravobraniteljice za djecu, zajedno s Koordinacijom udruga za djecu i Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, u utorak, 27. studenoga 2012., u Hrvatskome saboru organizira konferenciju “Politika prema djeci: Europska unija, Vijeće Europe, Hrvatska”. Svrha je ove konferencije pridonijeti sagledavanju sadašnjeg stanja dječjih prava u Hrvatskoj, u kontekstu najnovijih dokumenata Vijeća Europe vezanih za zaštitu i ostvarivanje prava djece te skorog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

***

Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se UNICEF-ovom Festivalu o pravima djece, koji se i ove godine, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, organizira kao inkluzivni filmski festival, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta. Festival traje od 19. do 22. studenoga, s glavninom zbivanja u Osijeku, a dječji filmovi i filmovi koje su snimili učenici osnovnih i srednjih škola, prikazivat će se tih dana i u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Zadru, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku.  Sve o Festivalu o pravima djece pročitajte ovdje.