Izbornik

Mila Jelavić na stručnom skupu Hrvatske odvjetničke komore u Osijeku

Mila Jelavić na stručnom skupu Hrvatske odvjetničke komore u Osijeku
osijekNa poziv Hrvatske odvjetničke komore – Odvjetničkog zbora Osijek, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sudjelovala je na stručnom skupu u Osijeku 4. siječnja 2010. Uz temu “Manipulacija djecom tijekom razvoda braka” izlaganja su, uz pravobraniteljicu, održale i sutkinja Općinskog suda u Osijeku Sanja Sušilović, sutkinja Županijskog suda u Osijeku Dubravka Vučetić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek Jelica Klobučar, profesorica na Katedri obiteljskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku Branka Rešetar te odvjetnice Vlatka Mišljenović-Dasović i Sanda Pašuld.

Pravobraniteljica je iznijela svoje viđenje o kršenjima prava djece od strane roditelja, ali i institucija (sud, centar za socijalnu skrb) te odvjetnika kao punomoćnika roditelja u sudskom postupku razvoda braka. Često stavljanje interesa roditelja u prvi plan, bez pružanja mogućnosti djetetu na samostalno iznošenje svojeg mišljenja o stvarima važnim za njega, kao i neuvažavanje tog mišljenja, onemogućuju postizanje temeljnoga cilja postupanja, a to je osiguranje najboljeg interesa djeteta. Naglašena je obveza svih sudionika u obiteljskim sporovima pri donošenju odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti i privremene mjere određivanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem, da svojim postupanjem pridonesu što žurnijem završetku postupka, radi stvarne zaštite prava i interesa djeteta.

Temeljem uočenih nepravilnosti pri postupanju stranaka i donošenju odluka u pojedinačnim sudskim predmetima, naglašena je potreba za edukacijom sudaca i odvjetnika te za supervizijom rada stručnjaka u centru za socijalnu skrb te za poduzimanjem mjera za pružanje pomoći  roditeljima, s ciljem sprečavanja daljnjeg kršenja prava djece.

Nakon izlaganja i iznesenih primjera iz prakse suda, centra za socijalnu skrb te odvjetnika, u stručnoj raspravi se pokušalo razjasniti neka sporna pitanja i zakonska rješenja, kao i mogućnosti svrhovite provedbe zakona, prvenstveno u interesu djece koja najteže proživljavaju stresnu situaciju prestanka obiteljske zajednice.