Izbornik

Mladi savjetnici pozivaju na uvažavanje glasa djece

Mladi savjetnici pozivaju na uvažavanje glasa djece

Sabor4U povodu 10. obljetnice samostalnog Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, pravobraniteljica za djecu i njezina Mreža mladih savjetnika (MMS) organizirali su 19. studenoga 2013. raspravu u Hrvatskom saboru pod naslovom “Dječja prava u Hrvatskoj danas”. Tom su prilikom djeca – članovi MMS-a izvijestili o aktualnim problemima u ostvarivanju dječjih prava. I druga djeca, koja su bila među uzvanicima, iskoristila su priliku da zastupnike i predstavnike institucija upozore na probleme i potrebe djece.

Rasprava je bila posvećena i obilježavanju 19. studenoga, Svjetskoga dana prevencije zlostavljanja djece.

Na početku rasprave, koju je vodila pravobraniteljica Mila Jelavić djeci se obratila potpredsjednica Hrvatskog sabora Dragica Zgrebec. Desetgodišnji jubilej prilika je i za kritički osvrt na postignuća i izazove s kojima se Ured suočavao u proteklom razdoblju te je u Hrvatskom saboru predstavljena stručna evaluacija njegova 10-godišnjeg djelovanja, koju je provela prof. dr. sc. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta. Ona je istaknula da se pravobraniteljica proteklih godina pokazala kao zaštitnica i zastupnica prava djeteta te zagovornica dječjih prava, no i da djeca s time još uvijek nisu dovoljno upoznata.

Članovi MMS-a izdvojili su šest ključnih područja u kojima su uočili probleme i potrebu većeg angažiranja kako bi se zaštitila prava djece: to su odgoj i obrazovanje, zdravlje, nasilje nad djecom i među djecom, mediji i internet, slobodno vrijeme i sport te sudjelovanje (participacija) djece u društvu. Tako je Martina Tutić iz Tenje ukazala na neodgovarajući pedagoški pristup pojedinih nastavnika te na njihovo nepoštovanje pravilnika o ocjenjivanju, zbog čega učenici ponekad budu ispitivani i po tri puta u jednom danu. Ariane Kalember iz Velikih Zdenaca upozorila je na verbalno nasilje nekih nastavnika nad učenicima i na  nepoštovanje prava izbora učenika na vjersku pripadnost ili ateizam kao opredijeljenost te je pozvala na više uzajamnog poštovanja između nastavnika i učenika u školi.

Tea Babić iz Zagreba podsjetila je na opasnosti verbalnog zlostavljanja kao vrste psihološkog zlostavljanja među djecom, upozorivši da je i učenicima i nastavnicima potrebna edukacija za rješavanje ovog složenog problema, a Pavle Slaviček iz Makarske pozvao je na veću podršku dječjem sudjelovanju u društvu, među ostalim i organiziranjem debatnih klubova za djecu i mlade. Ina Delić iz Osijeka govorila je o pravu djece na jednaku dostupnost zdravstvene zaštite te je pozvala na povećanje broja ortodonata i logopeda u sustavu javnog zdravstva. Marija Šikić iz Korenice podsjetila je da je nužno djeci osigurati uvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te osigurati igrališta i za djecu s teškoćama u razvoju. Mihael Bujan iz Čakovca upozorio je na loš utjecaj medija i reklama na djecu te se zauzeo za osnivanje časopisa za mlade na županijskoj razini, u kojima bi pisala djeca i mladi te na osnivanje sigurne društvene mreže namijenjene djeci za učenje, zabavu i druženje, koja bi bila pod nadzorom stručnih odraslih.

U raspravu su se na kraju uključili i saborski zastupnici i gosti, a među njima i djeca iz pozvanih organizacija i predstavničkih tijela. Goste na ovoj raspravi birala su i djeca iz MMS-a pa su neke pozvali kako bi od njih mogli zatražiti odgovore na svoja pitanja, najviše iz područja odgoja i obrazovanja. Na pitanja su odgovarali i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović i pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Sabina Glasovac. Saborski su zastupnici pohvalili članove MMS-a zbog načina na koji su iznijeli svoja stajališta te predložili rješenja, pohvalili su njihov aktivizam i obećali da će podržati njihove zahtjeve.

Susret je završio druženjem uz „rođendansku“ tortu, kojom je simbolično obilježena deseta obljetnica rada Ureda pravobraniteljice za djecu.