Izbornik

MMS u pripremama za svečani nastup u Hrvatskome saboru

MMS u pripremama za svečani nastup u Hrvatskome saboru

Prvi ovogodišnji jesenski sastanak Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu na nacionalnoj razini održan je 18. i 19. listopada 2019. u Donjoj Stubici, u Hotelu Jezerčica. Središnja aktivnost na sastanku bila je priprema za obilježavanje 30. obljetnice donošenja UN-ove Konvencije o pravima djeteta,  na svečanom događanju u Hrvatskome saboru u kojem će važnu ulogu imati i članovi MMS-a.

Riječ je o zajedničkoj svečanosti, koja će se održati na Međunarodni dan prava djeteta 20. studenoga 2019., a u njoj će sudjelovati veći broj djece – pod okriljem UNICEF-ovog ureda u Hrvatskoj, Saveza društava “Naša djeca”, Ureda pravobraniteljice za djecu i partnerskih organizacija – zatim saborski zastupnici te istaknuti stručnjaci iz područja zaštite prava djece.

Predviđeno je da na tom skupu, koji će se održati u samoj sabornici, predstavnici MMS-a govore o pravu djece na participaciju te da iznesu glavne teškoće i izazove u ostvarivanju tog prava djece. Predstavnici drugih organizacija koje rade s djecom također će predstaviti nekoliko tema u vezi s dječjim pravima. Članovi MMS-a raspravljali su o tome na koji će način predstaviti svoju temu, a dogovoreno je da će u Hrvatskom saboru nastupiti dvoje njihovih predstavnika.

Susret MMS-a bio je i prilika za razmjenu informacija o važnim skupovima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u kojima su izravno ili posredno sudjelovali i članovi MMS-a. Tako je Patricia Černi izvijestila o višemjesečnim aktivnostima predstavnika MMS-a u Think Tanku, radnoj skupini koja je uključila djecu u raspravu i izradu preporuka za odgovorno poslovanje tvrtki i veće uvažavanje prava i interesa djece te zaposlenih roditelja od strane poslovnog sektora.

Djeca su informirana i o stajalištu Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC o pravima djece u digitalnom okruženju, kao i o preporukama djece iz ENOC-ove Mreže mladih savjetnika o toj problematici. MMS je prethodno i sam raspravljao o tome kako omogućiti svakom djetetu ostvarivanje prava u odnosu na digitalnu tehnologiju, koja je u znatnoj mjeri izmijenila djetinjstvo suvremenih naraštaja. Članovi MMS-a su također dobili informaciju o tome da su njihovi prijedlozi o prevenciji nasilja u školi upućeni Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao podloga za izradu Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školi, ali da zasad još nisu uključeni u taj dokument, na čemu će Ured pravobraniteljice za djecu i dalje inzistirati.

Uz voditeljicu MMS-ovog tima Davorku Osmak Franjić, na ovom su dvodnevnom sastanku bile i savjetnice Ivona Salaj, Branka Reić Kukoč, Sanja Vladović, Danijela Žagar i Maja Flego.

Sastanak je bio i prilika za razmatranje i pripremu budućih aktivnosti MMS-a, ali i za ‘osvježavanje’ znanja o Konvenciji o pravima djeteta, kao i za druženje i zabavu članova MMS-a u opuštenoj atmosferi.

A sljedeći susret MMS-a bit će u velikoj sabornici Hrvatskoga sabora i proteći će u znaku obilježavanja iznimno važne obljetnice Konvencije o pravima djeteta.