Izbornik

Na Pravnom fakultetu u Osijeku obilježen Dan ljudskih prava

Na Pravnom fakultetu u Osijeku obilježen Dan ljudskih prava

U sklopu inicijative Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za zajedničkim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava uz sudjelovanje svih pravobraniteljskih ureda, u Osijeku je 10. prosinca 2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, održana panel rasprava “Ljudska prava u Republici Hrvatskoj – pogled kroz perspektivu pravobraniteljskih ureda”.

Tom prilikom predavanja za studente održali su predstavnici triju osječkih regionalnih pravobraniteljskih ureda: Ureda pučke pravobraniteljice, Ureda pravobraniteljice za djecu i Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Putem Zoom platforme uključila se i predstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Svi izlagači su budućim pravnicima predstavili svoje urede i njihovo djelovanje na nacionalnoj i na regionalnoj razini.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović tom je prilikom, osim o osnivanju i djelovanju Ureda, studentima govorila i o Konvenciji o pravima djeteta te o konceptu dječjih prava. Naglasila je da prava djece trebaju poznavati svi građani, a neizostavno oni koji će raditi u sustavima koji se bave djecom.