Izbornik

Nagrada “Emil Paravina” za postignuća djece na području participacije

Nagrada “Emil Paravina” za postignuća djece na području participacije

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske objavio je kako od ove godine prvi put otvara javni poziv za dodjelu nagrade “Emil Paravina” za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje, a posebnost ove nagrade je što se dodjeljuje djeci osnovnoškolske dobi.

Savez DND-a Hrvatske osniva i pokreće ovu nagradu u čast dr. sc. Emila Paravine, pedagoga, humanista, promicatelja dječjih prava i dugogodišnjeg tajnika Saveza DND, čiji je rad utjecao na dobrobit života tisuća generacija djece i roditelja.

Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava i osnažiti djecu čiji se glas poštuje, čuje i uvažava. Svrha dodjeljivanja Nagrade je, među ostalim, poticanje djece na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja i aktivno građanstvo, ali i senzibiliziranje javnosti na važnost promicanja vrijednosti UN-ove Konvencije o pravima djeteta u svakodnevnom životu i u društvu.

Više o Nagradi “Emil Paravina” i natječaju pročitajte na poveznici NATJEČAJ_NAGRADA EMIL PARAVINA.